lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Sensommarhälsning 2018

Välkomna till ett nytt fysikläsår. För många av oss på NRCF inleds läsåret med en veckas inspiration och diskussioner på konferensen IOSTE i Malmö. Våra egna presentationer kommer att handla om naturvetenskapernas karaktär och social rättvisa, fysik på studsmattor och i nöjesparker. Tidigare under sommaren har vi varit representerade på flera internationella konferenser, bl.a. AAPT/PERC, IPS20918, 9ICOM och GIREP.

Från utbildningsfronten

I vecka 34 tar vi emot 18 nya lärarlyftstudenter, som under tre terminer ska läsa fysik på halvfart. Under startträffen får de bl.a. prova lekplatsfysik som introduktion till den första kursen om kraft och rörelse. Vill du prova själv – gå till http://www.fysik.org/lekplatsfysik/.

I september är det dags för Edutainmentdagar på Gröna Lund 13, 14+20 september och Fysikdag på Liseberg 21 september och Faglige Dage på Tivoli. Det finns plats för fler klasser – läs mer på http://tivoli.fysik.org.

Det finns några platser kvar på den svenska lärarkursen på CERN v44. Anmäl senast 1 september teacher-programmes.web.cern.ch/ntp/swedish-teacher-programme I somras fick 24 svenska gymnasister möjlighet att göra 2 veckors praktik på CERN, se t.ex. artikeln om en av dem: http://www.nsd.se/nyheter/han-fick-praktik-pa-mytomspunna-superlabbet-nm4884920.aspx 

Fysiktävlingar

Den 8 november är det uttagningstävling till det svenska laget för European Union Science Olympiad, EUSO. Proven som vänder sig till 16-17-åringar, innehåller många inspirerande uppgifter för fysik, kemi och biologi. Anmälan öppnar 14 augusti. Läs mer på euso.se.

För gymnasister finns också Wallenbergs fysiktävling, www.fysikersamfundet.se/wallenbergs-fysikpris/ och International Young Physicists' Tournament (iypt.se/). IYPT lägger varje år ut 17 öppna uppgifter att arbeta med under hela läsåret – som också kan vara inspiration för gymnasiearbete.

Från forskningsfronten

I augusti åker också Urban till Wien och International Astronomy Union (IAU) mötet för att presentera forskning kring lärande i astronomi och fysik, samt ta över rollen som ledare för IAUs internationella sektion för astronomididaktisk forskning.

I slutet av september åker Urban, Lassana och Kim till Sydafrika för att presentera forskning på ICPE konferensen i Johannesburg samt besöka kollegor i både Pretoria (UNISA) och Kapstaden (UCT) för att diskutera forskningssamarbeten och utbyta erfarenheter.

I början av oktober kommer Lena, Åsa och Ann-Marie att besöka Peter Heering i Flensburg för att skriva en gemensam artikeln om Science Story Telling, som också tar upp resultat från några svenska klasser som fått möjlighet att uppleva detta. Flera av berättelserna finns nu översatta till svenska. Se http://www.fysik.org/fysikhistoria/.

Slutligen

Resurscentrums frågelåda, http://fragelada.fysik.org är alltid öppen. Där finns också mer än 7000 besvarade och indexerade frågor - och möjlighet att ställa nya.

Följ oss gärna på facebook: Du hittar våra grupper och sidor på www.fysik.org/facebook

Vi på Nationellt resurscentrum för fysik önskar er en riktigt fin terminsstart
Ann-Marie, Peter, Moa, Urban, Lena, Lotta, Kerstin, Lassana, Nina, Kim