lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program

Torsdag 13 oktober

09:30Registrering, fika
10:00Välkommen. Introduktion
10:15
 
Christina Siry, Luxemburg: 
Framing science as a sociocultural enactment: resource-rich approaches to exploring children's meaning making
11:15Utmaningen från Bioresurs - Britt-Marie Lidesten, Bioresurs
11:30Kemi i förskolan - vad kan KRC erbjuda? Bodil Nilsson, KRC
11:45Fråga om Fysik - NRCFs frågelåda.

12:00

Lunch
13:00-14:30Presentationer från deltagare
14:30-17:00 Fika + workshop
18:00Middag: Grand hotell, Lund

Fredag 14 oktober

09:00
 
Susanne Thulin
Att undervisa naturvetenskap i förskolan – att vilja, våga och kunna!
10:00Kaffe
10:30Presentationer från deltagare
12:00Lunch
13:00-14:30Presentationer från deltagare

14:30-15:30

Thorleif Frøkjær och Olav Dahl och Susanne Taaensen: Børn & science – børn og pædagoger undersøger naturens lovmæssigheder

Program för presentationer av inkomna bidrag