lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bidrag från deltagarna

Torsdag 13 oktober 13:00-14:30

Palaestra övrePalaestra nedre

Ordf: Jonna Larsson

Reflektioner för 1-2-åringar
Lina Pihl och Vivian Lindvall, Malmö

Med ljus på boksamtal om skugga, 
Anna Backman, Kungälv och GU

 

 

Ordf: Karin Due

Dinosauriejakt i Skåne
Elisabeth Einarsson, LU

"Va, har ni dinosaurier?" Om förväntade konflikter och levande bagage när det gäller naturvetenskap och religion
Sara Blom, Lunds och Göteborgs stift: 

Vilken naturvetenskap behöver förskollärare få med sig från utbildningen?
Anne-Sofie Mårtensson, HB

 

Symposium och valbara workshops

Palaestra
15-17
Utanför Palaestra 
15-16, 16-17
Stadsparken
15-17

Ordf: Margareta Ekborg

15-15:45: Förskolans Naturvetenskap i praktiken
Bodil Sundberg, Örebro universitet + Karin Due, UmU 

15:45-16:30 Naturvetenskap i förskoleperspektiv - kreativa utvecklingsprocesser, 
Susanne Thulin, HKr,
Annika Åkerblom, GU
Anna Vikström, LTU

Utmaningen - Bioresurs,
Britt-Marie Lidesten, Bioresurs

Kemi i förskolan - vad kan KRC erbjuda.
Bodil Nilsson och Marie Wallum, KRC, 

NTA i förskolan, Bildspel och experiment 
Sara Wennergren, twitter: NTAstudion, Blomsterkungens förskola

Fysik på lekplatsen.
Ann-Marie Pendrill, NRCF

eller 

Gröna förskolegårdar och hållbar utveckling
Anna Ekblad, Naturskolan, Lund

Fredag förmiddag 14 oktober, 10:30-12:00

Palestra, övrePalaestra Nedre

Ordf: Laila Gustavsson

Fysikexperiment och sagor med Tunda&Triton
Anna Gunnarsson, Navet, Borås

Hur kommuniceras fysik i förskolan och bland de yngsta barnen?
Lina Hellberg, Hkr 

Vad krävs för att fysik ska bli ett lärområde i förskolan?
Jonna Larsson, GU

Ordf: Britt-Marie Lidesten

Gråsuggor: Vad kan barns möten med naturen i Malmö bli?
Mona Sohbi och I
wona Faraj, Malmö

En livscykel gör så att man lever - den cyklar dit man ska
Gunnar Jonsson, LTU, Ingela Söderholm och Marco Modica Agnello, Förskolan BarnCompaniet, Lena Norman, Luleå kulturskola

Förskolans utemiljö som lärandemiljö i naturvetenskap och teknik - vilka möjligheter ser personalen,
Christoffer Salmén och Lena Bergström Tvedegårds förskola, Kristianstad

DiskussionerDiskussioner

Fredag eftermiddag 13:00-14:30

Palaestra övrePalaestra nedre

Ordf: Gunnar Jonsson

Grön Flagg och hållbar utveckling i förskolan: Kretslopp, vattenresurser och livsstil/hälsa.
Kristina Ivert och Åsa Björklund, Malmö

Naturvetenskap integrerat med estetiska uttryckssätt
Barbro Bergfeldt och Jörgen Stenlund, Örebro Universitet

Från att få syn på världen till att bli barnens guide till galaxen
Åsa Arvidsson, HKR+NRCF:  

Ordf: Bodil Sundberg

Bilder av naturvetenskap
Lena Hansson och Lotta Leden, HKr

Studiecirklar om Naturvetenskap och teknik 
Birgitta Larsson + Viktoria Syrén, Malmö

Naturvetenskapens bärande idéer med konkreta exempel
Margareta Ekborg, MaH