lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

2012

12 mars 2012:

Ni har väl inte missat den spektakulära kvällshimlen? Venus kommer varje kväll allt närmare Jupiter, på väg mot konjunktionen 15 mars. På NRCFs Facebook-sida hittar du länkar till mer information om detta och andra aktuella fysikhändelser. I våra olika Facebook-grupper kan du också diskutera frågor om fysik och din undervisning och dela med dig av erfarenheter. Länkar till NRCF på Facebook hittar du på http://www2.fysik.org/facebook.

En stor konferens, NO2012, för lärare i naturvetenskapliga ämnen, från grundskolans tidigare år till gymnasiet, äger rum i Göteborg 26-27 april. Konferensen arrangeras av Skolverket, Göteborgs internationella vetenskapsfestival, och NRCF i samarbete med de nationella resurscentra för Kemi, (KRC), och Biologi och Bioteknik (Bioresurs). Se http://NO2012.se.

För förskollärare planeras en konferens vid högskolan i Kristianstad 12-13 oktober. Boka in datum!

NRCF erbjuder under hösten en halvfartskurs i Fysik för lärare 7-9 i Lärarlyftet 2. Anmälan är öppen 15 mars - 15 april - läs mer på http://www2.fysik.org/aarskurs_7_9.

Gymnasielärare har många fortbildningsmöjligheter under sommaren - några ansökningstider går ut denna vecka!

11-13 juli anordnas i Göteborg ett speciellt symposium om undervisning i kvantfysik som en del av en internationell atomfysikkonferens. Lärare kan ansöka om reducerad konferensavgift, helst före 15 mars. Läs mer på  http://www2.fysik.org/gymnasiet/egas/.

Gymnasielärare kan fram till 16 mars ansöka om att delta i CERNs sommarprogram 1-21 juli.
http://teachers.web.cern.ch/teachers/.

I höst anordnar Svenska Fysikersamfundet fysikdagar i Uppsala, 1-3 oktober och nästa sommar är det dags för gemensamma Nordiska fysikdagar i Lund, 12-14 juni.

Nästa år fyller Bohrs modell av atomen 100 år. Hör gärna av er om ni har ideer om firandet av Bohr 2013.

Glad fysikvår önskar vi på NRCF.