lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysik i grundskolans tidigare år - F6

Fysik i grundskolans tidigare år - F6

Ljuset från solen och skuggorna på marken; såpbubblans, CDns
och regnbågens färger; fågelns flykt och vingens form; känslan i
magen när man gungar; - allt kan bli till utgångspunkt för diskussioner
om fysik och naturvetenskap och en hjälp att uppfylla styrdokumentens
mål. Detta kräver dock en kompetens hos läraren att
se hur man kan ta en utgångspunkt i sådana vardagliga fenomen.

Kurstart med upptaktsmöte: 24 och 25 januari 2011

Vi startar kl. 09.00-09.30 med registrering och fika.

Plats: Fysiska Institutionen, Ingång via Professorsgatan 1, Lund

Måndag: kl. 09.00-16.30 sal H 530, Tisdag: kl. 08.30 – 16.30 sal H 530

Mittmöte den 7-8 mars 2011

Slutmötet den 9-10 maj 2011 är flyttat till den 2-3 maj 2011

Hamrin, M.; Norqvist, P. (2005). Fysik i vardagen – 257 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe. Studentlitteratur.

Kurslitteratur:

Hamri, M. ; Norqvist, P. (2005). Fysik i vardagen - 257 vardagsmyterier avslöjade över en kopp kaffe. Studentlitteratur.

Vi kommer också att ha viss litteratur inriktad mot didaktik. Det tillkommer också web- och uppkopierat material, en del specifikt för de projekt ni jobbar med under kursen.