lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Konferenser

Det finns många konferenser, mässor mm. som kan ge inspiration för skolans undervisning i fysik, naturvetenskap, teknik och matematik.  Många av dem återkommer regelbundet:

v44

Skolforum, Stockholm, Mötesplats Skola, Göteborg

Biennaler, biennetter:

NO-biennaler: Luleå 4-5 april 2011, Halmstad 11-12 april 2011

Matematikbiennal, Umeå 2012

CETIS

Ma-NO-biennett, 29 jan 2011, Stockholm

Mattebiennett, Malmö 12 mars 2011

Förskolebiennal, oktober 2012

 

Årligen återkommande konferenser.

FNDs årskonferens 16-17 november 2010

Fysikdagarna - Svenska Fysikersamfundet

Gemensam Nordisk fysikersamfundskonferens, Helsingfors

Utomhuspedagogik: Ute är inne, 29-30 sept 2011 Malmö

GIREP - Group International de Recherche de l'Enseingement de la Physique

AAPT - American Association of Physics Teachers, med Physics Education Research Conference

NSTA