lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

2019

Lärarkurs på CERN v44

Den svenska lärarkursen på CERN under 2019 äger rum 27 oktober - 1 november. Läs mer.
(För att ha utbyte av kursen, som i första hand vänder sig till gymnasielärare bör ni ha klarat tentamen i Modern fysik.)

Lärarlyftet ht 19

Väder och klimat

Kurslitteratur

  • Young, H D och Freedman, R A (2015) Sears and Zemansky`s University Physics with modern Physics, Fourteenth Edition
  • Paul G Hewitt, Conceptual Physics, Global edition, 12th edition, ISBN: 9781292057132
    Som komplement kan ni också titta på hans små filmer HewittDrewIt.
  • B Andersson m.fl. Att förstå naturen: Från vardagsbegrepp till fysik. 6 workshops.
  • Sjøberg, Svein (2010): Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik, Studentlitteratur
  • Angell C m.fl, (2011) Fysikk-didaktikk, Høyskoleforlaget (kan vara svår att få tag på - förslag på alternativ: Teaching physics with the physics suite av Joe Redish)
  • Wickman, P-O och Persson, H (2008), Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan - en ämnesdidaktisk vägledning, Liber

Dessa böcker kommer att användas under alla terminerna. Till detta kommer rapporter och artiklar enligt lärares anvisning. Dessutom kommer vi naturligtvis att använda styrdokument från Skolverket.

För kursen om Klimat och väder tillkommer ytterligare litteratur

Kompletterande material, kraft och rörelse

Telefonen som laboratorium:

Physics Toolbox Sensor Suite med Lektionsförslag 

Phyphox PHYsics PHOne eXperiments