lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Till NRCFs uppgifter hör att ge lärare möjlighet till fortbildning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra ge kurser och fortbildningsdagar. Våra fortbildningskurser är distansutbildningar, med ett antal gemensamma träffar i Lund. Tillsammans med de nationella resurscentra för kemi och biologi anordnar vi NO-biennaler för F-9 lärare. Vi finns med på andra evenemang, såsom Skolforum, matematikbiennal, CETIS, Förskolebiennett och Fysikersamfundets Fysikdagar. Vi kan också anordna kompetensutvecklingsdagar med skräddarsydda program. Är du intresserad av att anlita oss så hör av dig till resurscentrum@fysik.lu.se.