lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Fortbildning

Våra fortbildningskurser är distansutbildningar, med ett antal gemensamma träffar i Lund. Vi ger f.n. en kurs på halvfart inom lärarlyftet II. Fysik, 1-45hp.

Utöver distanskurser anordnar vi också NO-biennaler tillsammans med andra resurscentra.

Några gånger per läsår har vi kompetensutvecklingsdagar med skräddarsydda program på skolor runt om i landet. 

Är du intresserad av att anlita oss så hör av dig till resurscentrum@fysik.lu.se.

Om NRCFs fortbildningsverksamhet

Våra fortbildningskurser är distansutbildningar, med ett antal gemensamma träffar i Lund. Under vt15-vt16 ger vi en lärarlyftskurs på halvfart. Kursmaterial finns på LUVIT.

Utöver distanskurser anordnar vi också NO-biennaler tillsammans med andra resurscentra.

Vi kan också anordna kompetensutvecklingsdagar med skräddarsydda program.

Är du intresserad av att anlita oss så hör av dig till resurscentrum@fysik.lu.se.