lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fortbildning

Våra fortbildningskurser är distansutbildningar, med ett antal gemensamma träffar i Lund. Vi ger f.n. en kurs på halvfart inom lärarlyftet II. Fysik, 1-45hp.

Utöver distanskurser anordnar vi också NO-biennaler tillsammans med andra resurscentra.

Några gånger per läsår har vi kompetensutvecklingsdagar med skräddarsydda program på skolor runt om i landet. 

Är du intresserad av att anlita oss så hör av dig till resurscentrum@fysik.lu.se.

Om NRCFs fortbildningsverksamhet

Våra fortbildningskurser är distansutbildningar, med ett antal gemensamma träffar i Lund. Under vt15-vt16 ger vi en lärarlyftskurs på halvfart. Kursmaterial finns på LUVIT.

Utöver distanskurser anordnar vi också NO-biennaler tillsammans med andra resurscentra.

Vi kan också anordna kompetensutvecklingsdagar med skräddarsydda program.

Är du intresserad av att anlita oss så hör av dig till resurscentrum@fysik.lu.se.