lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Inspirerande NO-undervisning - från vardagen till universum

Läsåret 2010-2011 ger Nationellt resurscentrum en distanskurs för lärare som undervisar i skolår 7-9: Inspirerande NO-undervisning - från vardagen till universum.

Kursen består av två delkurser (Allmänbildning i fysik under vårterminen och Universum och livet under höstterminen) om vardera 15 hp. Hela kursen innebär alltså två terminer på halvtid och vardera delkurs har tre träffar i Lund. Här finns kursplan för kursen.

Kursen ska förstärka kursdeltagarnas fysikkunskaper men också i hög grad öka kursdeltagarnas möjligheter att i skolan öka intresset för NO, speciellt fysik. Därför innehåller kurserna såväl didaktik som metodik.

Den ena delen, Allmänbildning i fysik - vardagen som inspiration i NO-undervisningen, visar hur elevernas vardag kan vara utgångspunkten för fysikundervisningen. Genom detta kan fysiken undervisas på ett sätt som gör att ämnet känns relevant för eleverna. Lärarna arbetar med projekt som integrerar fysiken med skolans fysikundervisning. Efter kursens slut har deltagarna tillgång till en bank med idéer och metoder.

Den andra delen av kursen, Universum och livet - världsbilder i skolans NO-undervisning, tar fasta på det intresse för rymden som finns hos många elever. Kursen behandlar utveckling i universum - både den storskaliga, kosmologi, och stjärnors livscykel - samt astrobiologi, läran om livets möjligheter att utvecklas ur olika miljöer. Denna breddning leder naturligt till diskussioner om människans världsbild och också till existentiella frågor, vilket ger idéer om tematisk, ämnesövergripande undervisning i biologi, religion och fysik.