lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Universum och livet - världsbilder i skolans NO-undervisning

"Universum och livet" är den andra delkursen i "Inspirerande NO-undervisning - från universum till vardagen" och den samorganiseras med institutionen för Astronomi. 

Även denna kurs är på 15 hp och ges på halvfart under höstterminerna.

 

Aktuell information

Möten i Lund

Möterna ht10 i Lund blir torsdag 0930-1700 och fredag 0900-1600 enligt:
Upptaktsmöte: 9-10 september (vecka 36)
Mittmöte: 14-15 oktober (vecka 41)
Slutmöte: 2-3 december (vecka 48)

Kurslitteratur

Astrobiologi
Life in the Universe, Bennet, Shostak (2nd edition)
Även första upplagan av denna bok går bra att använda för dem som föredrar det.

Kosmologi
Modern kosmologi, Claes Fransson
Institutionen för astronomi, Stockholms universitet
Kompendium. Säljs av kursledningen vid upptaktsmötet.

Didaktik
Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik, Svein Sjöberg
Studentlitteratur
AdLibris

Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan: en ämnesdidaktisk vägledning
Per-Olof Wickman & Hans Persson
ISBN 978-91-47-05333-9
1. uppl.
Stockholm : Liber, 2009
Svenska 288 s

Artiklar och webb-material.

Kurssajter (endast för deltagare)

Höstterminen 2010

Höstterminen 2009

Höstterminen 2008

Observatoriebesök