lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program för slutmöte 2-3 december 2010

Plats: Andromeda, Astonomiska inst, Sölvegatan 27 (vid gamla vattentornet)

Torsdag 2/12

0900-0930 Kaffe
0930-1015 Aktuella rymdexperiment för att leta efter beboeliga
planetsystem, Dainis Dravins, Astronomi
1030-1215 Astrobiologins filosofi - om etik och människans relation
till möjligt utomjordiskt liv, Erik Persson, Praktisk filosofi
1215-1300 Lunch
1300-1445 Atom/kärnfysik, Peter Ekström, Kärnfysik
1445-1515 Kaffe
1515-1600 Kan vi bo på Mars? (Klimat, växthuseffekten, strålning,….). Peter Ekström, NRCF 
1615-1800 Tips om telskop och observationer
c:a 1630 om vädret tillåter: Observationer med teleskop vid Astronomiska institutionen, Ingemar Lundström, Peter Ekström,  m.fl.

Fredag 3/12

0900-1200  Elevers syn på rymden Lena Hansson och Inger Holmberg, Högskolan Kristianstad
1200-1245 Lunch
1300-1345 Besök på planetariet, Anna Arnadottir, Astronomi
1400-1445 Diskussion av filmen Contact, tillfälle för diskussion/frågor
1445-1530 Utvärdering av kursen, Lena Hansson och Inger Holmberg
1530- Kaffe, avslutning