lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Konferenser

Det finns många konferenser, mässor mm. som kan ge inspiration för skolans undervisning i fysik, naturvetenskap, teknik och matematik. 

Många av dem återkommer regelbundet:

v44

Skolforum, Stockholm, Mötesplats Skola, Göteborg

Biennaler, biennetter:

NO2012 - Göteborg 26-27 april 2012

NO-biennaler: Luleå 4-5 april 2011, Halmstad 11-12 april 2011

Matematikbiennal, Umeå 2014

CETIS

Ma-NO-biennett, senast 29 jan 2011, Stockholm

Mattebiennett, Malmö, senast 12 mars 2011

Förskolebiennal, senast oktober 2012

Årligen återkommande konferenser.

FNDs årskonferens Uppsala 13-14 november 2012

Fysikdagarna - Uppsala 2-3 oktober, Svenska Fysikersamfundet

Gemensam Nordisk fysikersamfundskonferens, 12-14 juni 2013, Lund,  

Utomhuspedagogik: Ute är inne, 29-30 sept 2011 Malmö

GIREP - Group International de Recherche de l'Enseingement de la Physique. Under 2012 är den en del av den första World Conference on Physics Education 1-6 juli i Istanbul

AAPT - American Association of Physics Teachers, med Physics Education Research Conference

NSTA