lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser

Fortbildningskurser som erbjuds vid NRCF

Man kan alltid lära sig mer!

Som en del av vår verksamhet erbjuder vi fortbildningskurser av olika slag, dels i egen regi men också i samarbete med andra aktörer. Till vänster ser du vad vi erbjuder just nu.