lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysikprogrammering för lärare

Beskrivning

I denna kurs utforskas hur programming kan användas för att förstå olika fysikaliska koncept och fenomen. Kursen bygger på fysikdidaktiskforsking från LUPER-gruppen. Kursen bygger på att lärare och elever undersöker olika fysikaliska fenomen genom att programmera och visualisera dem i en programmeringsmiljö som erbjuder enkel visualisering and interaktivitet med koden.

Datum och tider

Kursen startar våren 2021

Programmeringsspråk

I denna versionen av kursen används programmingsspråket Python för att skapa olika typer av simuleringar. För att visualisera simuleringarna används Processing-miljön med Python-modulen eller P5.

Upplägg

Del 1 av kursen består av att lära sig programmeringen och simuleringarna och avslutas med att programmera en simulering och presentera den. En lista av simuleringar som kan skapas ses nedan. Del 1 avslutas med en presentation av simuleringen.

 • Solen - Månen - Jorden
 • Monkey Hunter
 • FCI analys
 • Kaströrelse och Luftmotstånd
 • Hooke's Lag (2D)
 • Dubbelpendel
 • Värmeledning (1D eller 2D)
 • Vågutbredning (1D eller 2D)
 • Hängande tyg
 • Inelastisk kollision
 • Flockning

 Del 2 består av att deltagarna tar kunskapen de har fått av del 1 och applicerar den i sitt klassrum. Del 2 avslutas med en presentation av hur deltagaren använde programmering i sitt klassrum.