lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KVA 2015

Karuseller och berg- och dalbanor i fysikundervisningen – fysik för hela kroppen

 

Ann-Marie Pendrill, Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet.

Från: Lärardag i fysik – Kometer, karuseller & allmän relativitet 100 år, Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) 2015-10-28.