lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarlyft: Fysik för lärare 7-9

Lunds universitet och Nationellt resurscentrum för fysik ger lärarlyftskurser 1-45 hp och 16-45 hp.

Kursen Vågor och svängningar ges under vårterminens första del och följs av Modern fysik och fysikens världsbild. Under hösten ges Kraft och rörelse följt av ellära för er som inte läst det tidigare. Övriga läser Klimat och väder.

Se en artikel i LMNT-nytt från tidigare kursdeltagare som provat olika övningar om Naturvetenskapens karaktär.

Kurstillfällen, höstterminen 2015

DatumStart vt15, ht15
Sal K262
Start ht14
Sal H322
25 augusti9-9.30: Uppstart inkl fika
9.30-12 Didaktik (LH+LL)
13 - 17 Mekanik (AM+LO),
avslutning på lekplats
Omtentamen 9-12
Didaktik 13-17 (Lena+Lotta)

 

26 augusti

9-14 Mekanik (AM+LO) 

14.30- ... Vattenhallen

9-14, Meteorologi

14.30- ... Vattenhallen

19 oktober-Meteorologi 9-17
20 oktober9-12 Mekanik (LO&AM)
13-17 didaktik (LH&LL)
9-14 didaktik (LH&LL)
21 oktoberMekanik (LO och AM)-
9 november9-12 Didaktikredovisning; H221
Lunch H322 
13-17 Tentamen, mekanik H322
9-13 tenta, meteorologi K262
14-16(?) didaktikredovisning  (K262)
10 november9-16: Ellära (POZ) 
(Ev. didaktik em?)
9-12 Intro/arbete med projekt (LH,LL,AM) (H551)

13- Tid för eget arbete i grupp/intervjuer (H551 eller K262)
7 december

9-12: Didaktik (Lena & Lotta)
13-17: Ellära (P-O)
Prel kl 19 intro till Stjärnhimmel (Förevisning av appar mm)


Prel kväll, kl 19 intro till Stjärnhimmel (Förevisning av appar mm)
8 december

6.30 (Prel) Stjärn och Planetskådning

Ellära (PO)

 

6.30 (Prel) Stjärn och Planetskådning
9-13.30 Delrapportering och diskussion av projekten

14-15.30 MaxIV, Brunnshög, studiebesök

11 januari 2016- Redovisning av projekt, LH, LL, AM
12 januari 20169-12 Redovisning, didaktik (LH&LL)
13- Tentamen, ellära
Omtentor
13 januari 2016Ny kurs startar

Kursbeskrivningar: 

http://luvit.ced.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=44

Kurssida: http://luvit.ced.lu.se/LuvitPortal/education/main.aspx?courseid=7810 (kräver inloggning)

Litteratur

Fysikbok

  • Young, H D och Freedman, R A (2012) Sears and Zemansky`s University Physics with modern Physics, Thirteenth Edition, ISBN-13: 978-0-321-76218-4. (köp gärna den med mastering physics tillägg)
  • Att förstå naturen: Från vardagsbegrepp till fysik. 6 workshops.  B Andersson m.fl.

Dessa böcker, liksom didaktiklitteraturen nedan, kommer att användas under alla terminerna. Till detta kommer rapporter och artiklar enligt lärares anvisning. Dessutom kommer vi naturligtvis att använda styrdokument från Skolverket.

Didaktik

  • Sjøberg, Svein (2010): Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik, Studentlitteratur
  • Angell C m.fl, (2011) Fysikk-didaktikk, Høyskoleforlaget
  • Wickman, P-O och Persson, H (2008), Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan - en ämnesdidaktisk vägledning, Liber

För kursen om Klimat och väder tillkommer ytterligare litteratur.