lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Uppgifter för gruppdiskussioner

Uppgift 1-3 diskuteras under tisdagen. Titta igenom övriga uppgifter under kvällen eller morgonen. Från 8.30 på onsdagmorgonen finns det möjlighet att komma in i salen diskutera frågorna i smågrupper. Lämna in ett blad med gruppens svar. (Om ni inte blir överens kan ni lämna in olika versioner och kommentera deras fördelar och nackdelar.)

 1. En boll kastas rakt upp i luften med farten 10 m/s.
  • Rita ett diagram som visar hur hastigheten varierar som funktion av tiden.
  • Rita ett diagram som visar accelerationen som funktion av tiden.
  • Rita ett diagram som visar höjden som funktion av tiden. (Sätt g = 10m/s2)

 2. Under olympiaden 2012 i London vann Rosannagh MacLennan guld i trampolin. Serien med de 10 tävlingshopp som bedöms tog ca 19 sekunder, varav 16 sekunder i luften. Antag att alla hopp tog lika lång tid och svara på frågorna nedan
  1. Vilka krafter verkar på henne medan hon är i luften och när hon är som längst ned? 
  2. Hur lång tid tar det för henne att nå högsta punkten efter att hennes fötter lämnat trampolinen under ett hopp? 
  3. Gör en skiss över hur höjd, hastighet och acceleration varierar under två hela hopp.
  (Se MacLennans hopp vid uttagningen och finalen. Observera också hur "flight time" visas tillsammans med domarsiffrorna. Hennes flight time vid uttagningen var ännu längre)

   

 3. Rita in de krafter som verkar på en bil som kör långsamt med konstant hastighet uppför en backe. Försöka att rita alla krafter i samma skala.

 4. Ni har säkert sett bilderna av tyngdlösa astronauter - men varför var Christer Fuglesang tyngdlös i rymdfärjan?

  Listan tar upp några vanliga förklaringar. Vilka påståenden är korrekta? Vilka faktorer är relevanta för tyngdlösheten? Finns det andra förklaringar. Skriv ner fler exempel.

  Påstående Korrekt Relevant ? Kommentar?
  Gravitationen verkar inte inne i rymdskeppet    
  Rymdfärjan är utanför atmosfären.     
  Gravitationen avtar med avståndet till jorden.     
  Rymdfärjan är utanför jordens gravitationsfält.    
  Det finns inga tillräckligt tunga föremål i närheten.    
   

   

      
   

   

      

 5. Rita ett diagram med de krafter som verkar på en person i en gunga, dels i vändläget och dels i nedersta punkten. Rita alla kraftpilarna i samma skala. Lös först uppgiften själv och diskutera sedan era lösningsförslag. Lämna in ett gemensamt svar för gruppen.