lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Modern fysik och fysikens världsbild (7,5 hp)

Laborationen "Strålning - Radioaktivitet och strålskydd"

Laborationen avser att genom praktisk övning ge förståelse för några grundläggande begrepp inom kärnfysiken och strålningsfysiken, som absorption av strålning, radioaktivitet och strålskydd. Den innehåller tre delmoment: Räckvid för alfa-strålning i luft, absorption av bestrålning i bly och aluminium och mätning av stråldos i olika utemiljöer.

Litteratur

Strålning - Radioaktivitet och strålskydd.

Laborationshandledning, 2015.

Strålsäkerhetsmyndigheten, 2015. Så här kan man stoppa joniserande strålning, www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

Ladda ner, ...

Strålsäkerhetsmyndigheten, 2015. Vet du hur stor stråldos du får under ett år?, www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

Ladda ner, ...

Om bly på KEMI - Kemikalieinspektionens webbplats.

Om bly på Riskwebben, Karolinska Institutets webbplats.