lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Modern fysik och fysikens världsbild, 7,5 hp, vt 15

Välkommen till kursen Modern fysik och fysikens världsbild

Vi kommer nu fram till 1900-talets fysik - "modern fysik", som följer en snitslad bana förbi många Nobelpris i fysik och kemi. Vi möter i "Köpenhamnskolan" starka personligheter i deras kamp att förstå kvantfysiken och att kunna tolka "vågfunktionen" och "mätprocessen". "Den som inte är chockerad över kvantmekaniken har inte förstått den" påpekar Bohr. För att så småningom vänja oss vid kvantmekanikens underliga egenskaper kompletterar vi föreläsningar och problemlösning med andra inslag. Vi möter kvantfysikens mytiska figurer som Schrödingers katt och Wigners vän. Vi möter Einstein som gång på gång konstruerar tankeexperiment för att visa kvantmekanikens absurditet. Ett av de mest spektakulära exemplen är "Einstein-Podolsky-Rosen"-paradoxen som nu, långt senare kunnat studeras experimentellt och lett fram till tillämpningar med exotiska namn som "kvant-datorer" och "kvant-teleportation". Ett par av dessa möten genomför vi som rollspel när vi träffas den 22 april. Den 23 april blir det didaktik på förmiddagen och laborationer på eftermiddagen.

Vi gör också ett mindre arbete om Manhattan-projektet där vi möter människor i kamp med frågor om vetenskapens roll i samhället och forskarens ansvar.  Vi gör eventuellt detta virtuellt, på tidpunkt vi kommer överens om vid första kurstillfället.

Barn har många frågor. Hur kan vi se till att de får behålla sin nyfikenhet och upptäckarglädje? Kan vi hjälpa dem att arbeta vidare med diskussioner och egna undersökningar med utgångspunkt från sina frågor, som:

  • Hur uppstod den första atomen?
  • Varför är rymden svart och himlen blå?
  • Vad är "intimatter"
  • Hur kan vi veta att universum expanderar?
  • Hur kan vi veta att det finns atomer?
  • Finns det någonting som beror på slumpen?

Laboration

Under eftermiddagen den 23 april genomför ni en laboration, om Strålning - radioaktivitet och strålskydd.
Preliminär version av handledningen.

Resurser

Grupprojekt under kursen:

Kurskrav

Mer material

Sammanfattningar och arbetsblad från en tidigare kurs: 

Hewitt Drew It, från 115 och framåt. Korta föreläsningar om olika områden. Tag vara på dem!

Undervisningsmaterial från Ljus2015: