lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Manhattan-projektet

5.29.45 16 juli 1945, Jornada del Muerto, New Mexico

In the early morning hours of July 16 1945, a truck driver in New Mexico reported that he saw the sun rise at 4 am. The sun decided it was too early, he said, so it went down again and came up an hour later.

Weisskopf, s 206

"Sedan 1945 bär fysiken Kains tecken."

Många av 1900-talets riktigt stora fysiker som utvecklade kvantmekaniken var också med i Manhattan-projektet i Los Alamos. Hur började det? Hur utvecklades det? Vilka deltog och vad gjorde de? Vilka fysikproblem mötte de? Vad gjorde de under den första provsprängningen i öknen? Hur har de sett på det efteråt? Hur har de agerat efteråt? Frågor kring bomben kommer ofta upp i diskussioner kring vetenskapens ansvar.

I detta lilla projekt får ni arbeta med dessa frågor, som också är en viktig del av fysikens historia, ger också många exempel på hur fysiker arbetar.  Välj en person ni träffas många år efteråt och diskuterar gamla tider. Det finns många biografier över fysiker som ger oss en möjlighet att kunna komma lite närmare dessa händelser

 • "Genius: Richard Feynman and modern physics" av J. Gleick är utmärkt, och har liksom Feynmans egen, "Surely you are joking, Mr Feynman" många berättelser om Los Alamos-åren. Gleicks bok har också en utmärkt Bibliografi
 • "The Privilege of Being a Physicist" Victor Weisskopf innehåller många korta essäer, dels om fysikens ideer och ett par korta biografier (Pauli, Heisenberg), men också om "Science and culture" och "Science and Society": "Thoughts of a Hitler Refugee", "Fourty years after Thoughts of a Nuclear Witness".
 • "Bird of Passage": Rudolf Peierls
 • Copenhagen - Om ett möte mellan Bohr och Heisenberg under pågående krig. Se den om ni får möjlighet! Även formatet är kvantmekanik-inspirerat.
 • Subtle is the Lord, A Pais (Om Albert Einstein)
 • Det elektroniska Nobel-museet innehåller självbiografiska presentationer av pristagarna och även presentationer av deras arbeten.
 • Kanske också:Born Einstein Briefwechsel (finns på fysikbiblioteket) Korrespondens 1916-1955
 • James Frank m.fl. skrev brev till myndigheterna efter provsprängningen och föreslog en explosion över obebott område i Japan, som demonstration och övertalning för fredsförhandlingar.

Se också ytterligare bakgrundsmaterial och skiss på en möjlig uppläggning

Om ni behöver fler personer för några kortare inslag till den avslutande presentationen kan ni förse någon annan i klassen med tydliga instruktioner. Några personer kan få vara frånvarande, men diskuteras av de andra. T.ex. Klaus Fuchs, som troligen inte vore välkommen i diskussioner efter kriget. Även Robert Oppenheimer och Edward Teller kan vara frånvarande

Förslag på personer

(Mycket korta notiser om personerna - ta reda på mer genom litteraturen)

 • Robert Oppenheimer
  • Före : " R:O: Thin as a specter, weraring his tired had, leanded against a wooden post and said aloud "These affairs are hard on the heart"
  • Direkt efter: Bhagavad-Gita: "Now I am become death, the destroyer of worlds". (R:O: kunde sanskrit)
  • Efteråt - föreläsningar om hur Prometeus-legenden uppfyllts. s 158-9 Gleick
  • MCarthyism, 1954; se Peierls (322-4)
 • Richard Feynman
  • Varje helg reste han till sin TBC-sjuka fru Arline på ett sanatorium i Albuquerque. Många gånger, inklusive den sista, åkte han med Klaus Fuchs bil. Richard och Arline hade många små skämt med censuren.
  • "Feynman tinkered with radios again at the century's big event. ... the sweet sound of a Tchaikovsky waltz floating irrelevantly from the ether ... a bench mark for his calibration ... minus thirty minutes" (Gleick, s153-4)
  • Kassaskåpsöppnaren, 188-90
  • Huvudräkning - uppmuntrad också av Bethe
 • Enrico Fermi
  Första kedjereaktionen, Chicago, 2 dec 1942
  • Känd för sina Fermi-frågor! (Hur många pianostämmare finns det i Chicago).
  • Under provsprängningen i New Mexicos öken rev han små papperslappar och släppte en i taget för att beräkna tryckvågen från bomben." measured the displacement, consulted a table he had prepared in his notebook and estmated that the first atomic bomb had released the energy of 10.000 tons of TNT, somewhat more than theorists have predicted and somewhat less than latermeasurements would suggest. Two days later, he drove with Bethe and Weisskopf to inspect the glazed area. .. The molten sand, the absent tower"
 • Hans Bethe
  • "Battleship and mosquito boat" (Bethe och Feynman) s 165-9 > Om Oppenheimer affären) "Finally there was this brilliant discovery made by Dr Teller. It was one of the discoveries for which you cannot plan. one of the discoveries like the discovery of the relativity theory, although I don't want to compare the two in importance, but something which is a stroke of genius. which does not occur in normal development of ideas. But somebody has to suddenly have an inspiration. It was such an inspiration which Dr. Teller had which put the program on a sound basis..... .
 • Niels Bohr  
  • Vad hände mellan Bohr och Heisenberg 1940? Victor Weisskopf beskriver Heisenbergs situation under kriget och hansrelation till Bohr, och diskuterar också mötet. (s 167-73). Läs den.
  • Se (läs) "Copenhagen"
  • Bohr flydde till Sverige, flögs sedan till England med en "mosquito bomber", svimmade av syrebrist - fick aldrig pilotens instruktion om att ta på syremask. Hans son Aage kom ett par dagar senare.
  • alias Nicholas Baker (se Peierls 188)

 • Victor Weisskopf  
  • "The test seared images inta all their memories ... for Weisskopf the eerie Tchaikovski waltz, and the unbidden memory of the halo in a medieval painting of Christ's ascension." "The yellow-orange sphere surrounded by a blue halo - a color that Weisskopf thought he had seen before, on an altarpiece at Colmar painted by the medieval master Mattias Grünewald to depict (the irony was disturbing) the ascension of Christ. No such association for Feynman" (se Gleick, s 65-6):
  • Läs hans beskrivningar om kriget, reflektioner efter, presentation av Heisenberg
  • Läs också om nedrustningsförhandlingar, Pugwash-rörelsen
 • I I Rabi
  • ... was not thinking in foot-candles when he wrote "It blasted, it punded, it bored its way into you. It was a vision which was seent with more than the eye. "
  • when the hot clouds dissipated he felt a "chill which was not the morning cold,

 • Rudold Peierls: 
  • kapitlet om Manhattan District i Bird of Passage innhåller många bra beskrivningar och också "Reflections about the bomb" (s 203)  
  • Berättar om Klaus Fuchs (s 223-5)

 • Albert Einstein  
  • E=mc2
  • Flydde Tyskland 1933
  • Skrev brev till president Roosevelt (påhejad av "hungarian conspiracy, Wigner, Teller, Szilard) om att tyskarna ev. förberedde en bomb
 • John von Neumann matematiker, logiker, spelteoretiker
  • One of the fathers of modern computing" Läs mer om beräkningar i Los Alamos: (s 179-90, även 175-79) "He left Feynman with two enduring memories. One was the notion that a scientist need not be responsible for the whole world, that social irresponsibility might be a reasonable stance" "the other was a faint early recognition of the mathematical phenomena that would later be called chaos" (Gleick, s 182) Klaus Fuchs
  • Medarbetare till Peierls som skriver om honom på sid 163-4, 223-5
 • Edward Teller
  • Insisterade på vätebomb "While his ideas are always original and often brilliant, they are not always practical or timely" skriver Peierls (s 199-200, läs mer där) Oppenheimer-affären: Peierls skriver om Tellers roll (322-4)
 • Robert Wilson, John Wheeler,Edward Lawrence ...
 • Lise Meitner (med svensk anknytning) ,
 • Otto Hahn. Fission Welton, Schwinger, Metropolis