lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

2016

Lunds universitet och Nationellt resurscentrum för fysik ger lärarlyftskurser 1-45 hp och 16-45 hp. Ny antagning ht16, inför vt2017.

Under höstterminen 2016 följer sedan Modern fysik och fysikens världsbild (kurs 4) och projektarbete (Kurs 5, del 2)

Se en artikel i LMNT-nytt från tidigare kursdeltagare som provat olika övningar om Naturvetenskapens karaktär.

Kursdagar ht16

Nedan följer en lista med kursdagar till i höst och grovplanering av innehållet under de olika dagarna.

Datum
29 augusti8:30-12.30: Omtentamen
13:15 - 17 Kursstart + Modern fysik 
30 augusti

9-12  Didaktik +
13 - Introduktion till projekt om forskarintervjuer
(Lena, Lotta, Ann-Marie)
ca 14-16 Modern fysik LO

26 sept (ev)9-12.30 Laboration: Strålning - Radioaktivitet och strålskydd
13:30-17: Modern fysik, inkl Storytelling, AM+LO
27 september 

9-12 Didaktik (LL)
13-16: Modern fysik, LO+AM

10 november9-12 Didaktikredovisning
13-17 Tentamen, modern fysik
11 november9-12: Intro, Förberedelser för forskarintervjuer (AM+LL)
13-16: Forskarintervjuer, arbete med projekt
5 december13-17: Ev. Omtentamina
6 december9-12 Delrapportering och diskussion av projekten.
13-15 Studiebesök på MAX IV
9 januari 2017Reserv, ev. omtentamina
10 januari 20179-14: Redovisning, forskarintervjuer, inklusive didaktik

Kursbeskrivningar: 

http://luvit.ced.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=44

Kurssida: http://luvit.ced.lu.se/LuvitPortal/education/main.aspx?courseid=7810 (kräver inloggning)

Fysikbok

  • Young, H D och Freedman, R A (2012) Sears and Zemansky`s University Physics with modern Physics, Thirteenth Edition, ISBN-13: 978-0-321-76218-4. (köp gärna den med mastering physics tillägg)
  • Att förstå naturen: Från vardagsbegrepp till fysik. 6 workshops.  B Andersson m.fl.

Dessa böcker, liksom didaktiklitteraturen nedan, kommer att användas under alla terminerna. Till detta kommer rapporter och artiklar enligt lärares anvisning. Dessutom kommer vi naturligtvis att använda styrdokument från Skolverket. 

Didaktik

  • Sjøberg, Svein (2010): Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik, Studentlitteratur
  • Angell C m.fl, (2011) Fysikk-didaktikk, Høyskoleforlaget
  • Wickman, P-O och Persson, H (2008), Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan - en ämnesdidaktisk vägledning, Liber

För kursen om Klimat och väder tillkommer ytterligare litteratur.

Modern fysik

Material om modern fysik med många länkar.