lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Modern fysik, ht16

Välkommen till kursen Modern fysik och fysikens världsbild

Vi kommer nu fram till 1900-talets fysik - "modern fysik", som följer en snitslad bana förbi många Nobelpris i fysik och kemi. Vi möter i "Köpenhamnskolan" starka personligheter i deras kamp att förstå kvantfysiken och att kunna tolka "vågfunktionen" och "mätprocessen". "Den som inte är chockerad över kvantmekaniken har inte förstått den" påpekar Bohr. För att så småningom vänja oss vid kvantmekanikens underliga egenskaper kompletterar vi föreläsningar och problemlösning med andra inslag. Vi möter kvantfysikens mytiska figurer som Schrödingers katt och Wigners vän. Vi möter Einstein som gång på gång konstruerar tankeexperiment för att visa kvantmekanikens absurditet. Ett av de mest spektakulära exemplen är "Einstein-Podolsky-Rosen"-paradoxen som nu, långt senare kunnat studeras experimentellt och lett fram till tillämpningar med exotiska namn som "kvant-datorer" och "kvant-teleportation".

Många av fysikerna som utvecklade kvantfysiken deltog också i Manhattan-projektet. Vilka deltog och vad gjorde de? Vilka fysikproblem mötte de? Vad gjorde de under den första provsprängningen i öknen? Hur har de sett på det efteråt? Hur har de agerat efteråt? Manhattan-projektet väcker många frågor om vetenskapens roll i samhället och forskarens ansvar.

Ett par av dessa möten genomför vi som rollspel eller Science Story Telling under kursens senare del.

Elevernas frågor

Barn och ungdomar har många frågor. Hur kan vi se till att de får behålla sin nyfikenhet och upptäckarglädje? Kan vi hjälpa dem att arbeta vidare med diskussioner och egna undersökningar med utgångspunkt från sina frågor, som:

  • Hur uppstod den första atomen?
  • Varför är rymden svart och himlen blå?
  • Vad är "intimatter"
  • Hur kan vi veta att universum expanderar?
  • Hur kan vi veta att det finns atomer?
  • Finns det någonting som beror på slumpen?

Under kursen försöker vi fånga upp några frågor som elever kan ställa sig (samla gärna in exempel från era elever) och se hur man kan gå vidare från dem.

(PS: Denna sida är inte uppdaterad avseende uppgifter under kursen 2016 /A-M)

Kursinnehåll

Under  kursen genomför ni en laboration, om Strålning - radioaktivitet och strålskydd. 
Se Laborationshandledning.

En översiktlig beskrivning av det innehåll ni förväntas kunna eller känna till.

Resurser

Fysik och fysiker under 1900-talets första hälft

(Material som t.ex. kan användas för rollspel i klassrummet)

Hewitt Drew It

Paul Hewitt har gjort flera korta föreläsningar om olika områden inom fysik. Filmerna hittar du på Hewitt Drew It. Filmerna från 115 och framåt är relevanta för denna kurs. Börja t.ex. med the Quantum World (nr 120)

Sammanfattningar och arbetsblad från en tidigare kurs: 

Hewitt Drew It, från 115 och framåt. Korta föreläsningar om olika områden. Tag vara på dem!

Undervisningsmaterial från Ljus2015

En del av materialet från den svenska sidan för det internationella ljusåret 2015 har anknytning till Modern fysik, t.ex.

Fysikforskning i Sverige

Några exempel