lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

2017

Kursdagar ht17

Datum  
Måndag 4/9 (omtenta)
5-6 september Kursstart kurs 3
5-6 oktober Mitträff kurs 3
7 november Slutträff kurs 3 v.45
8 november Start kurs 4
4-5 december Mitträff kurs 4
Januari 2018 Slutträff kurs 4, start kurs 5. Datum bestäms senare

Kursdagar vt17

Nedan följer en lista med kursdagar inför våren. Den kommer att kompletteras med mer detaljerad planering efter hand.
Se också sidan med Lärandemål och uppgifter.

Datum
17 januari10:00-17:00 Välkomna+ kursstart kraft och rörelse, K262
18 januari

9-12 Kraft och rörelse, H421

13-16: Vattenhallen.
  • Monica Almqvist
    Vad gör en ingenjör/naturvetare
  • Prova på Vattenhallens experiment
  • Introduktion till hemuppgift: utveckla ett eget science center-experiment
14 februari

10:00-17:00 Kraft och rörelse. K262 (fika från 9:30)

10-11: Relativitetsteori, 11-12, Övningar 12: Lunch
13-15: Energi, rörelsemängd, rotation
15-17 Laboration (lekplats, kläder efter väder)

15 februari

8:30-16:00 Kraft och rörelse em, K220
Didaktik fm
13-15: Kollisioner, kaströrelse, planetrörelser
15-16: Övningsexempel

20 mars9:00-17:00: Tentamen+Didaktikredovisning, K220
21 mars9-16: Kursstart, Ellära, K262
2 maj10-17: Ellära, K262
3 maj8:30-16: Ellära, K262
12 juni9-17 Tentamen, redovisning, K262