lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

2018

Nedan följer en lista med kursdagar inför höstterminen 2018. Den kommer att kompletteras med mer detaljerad planering efter hand.
Se också sidan med Lärandemål och Uppgifter om Kraft och rörelse.

Datum
23 augusti, fmNya studenter, start kl 10.  (K262)
Allmän information + didaktik-introduktion
Tidigare studenter, omtenta 9-12(13) (för er som anmält)
23 augusti, 13-17Kraft och rörelse (K262)
Ev. lekplats från kl 15.
24 augusti
9-16
Kraft och rörelse, fortsättning. (K262)
Ev. Start på Stadsparkens lekplats (i st. för torsdag)
17-18 september

Mittmöte K262

 Måndag 10-17
  • Läge, hastighet, acceleration
  • Vektorer, relativ rörelse
  • Cirkelrörelser, vinkelhastighet, pendlar
Tisdag 9-16.  
  • Relativitetsteori (9-10)
  • Didaktik 10:15 
  • Lunch 12:15
  • Rörelsemängdsmoment, Tröghetsmoment
  • Övning: gammal tentamen
23 oktober
9:30 - 16:30

Slutträff Kraft och rörelse - examination
(K262 fm, L313 em)

 

DatumEllära (nya studenter ht18) Projektkurs (studenter
som  startade ht17)
24 oktoberStartmöte ellära (H322)Projektkurs, delrapportering + intervjuer  (K220 fm, K262 em)
21 novemberDelrapportering, elevtext (K218)
29-30 november

Ellära, mittmöte

29 nov: 10-17, K262
30 nov:
   9-12 K262
   13-16 H322 

15 januari 2019(Frivilligt studiebesök 13:30 MAX IV)Slutredovisning fm,
MAX IV 13:30
16 januari9-13, 14-17  Ellära, examination(Om)tentor: Ellära, modern fysik
17 januari9-16 Uppstart, Vågrörelselära