lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

2018

Nedan följer en lista med kursdagar inför våren. Den kommer att kompletteras med mer detaljerad planering efter hand.
Se också sidan med Lärandemål och uppgifter.

Datum
15-17 januari(Start kl 10, 15 jan)
5-6 mars

 Mittmöte

19-20 mars

19 mars: Examination

20 mars: Startträff

  • Projektkurs (För er som började vt17)
  • Ellära (För er som började ht17)

 

DatumProjektkurs (vt17)Ellära (vt18)
25-26 april -Mittmöte (start kl 10 25 april,
slut senast 16 26 april)
3majStart 9:30, Studiebesök, MAX IV på eftermiddagen-
7 juniExamination
8 juniPresentation av forskarporträttLyssna på presentationer
(Frivilligt)