lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

NO-biennaler

NO-biennaler har arrangerats vartannat år i samarbete med Nationellt resurscentrum för fysik, (NRCF), Kemilärarnas resurscentrum (KRC) och Nationellt centrum för biologi och bioteknik (Bioresurs).

På Biennalerna får lärarna konkreta och matnyttiga kunskaper i ämnen och didaktik, och de kan utbyta beprövad erfarenhet med varandra och experter, förutom att de får uppleva direkt inspirerande, skojiga aktiviteter, som är ägnade att föra samman lärarna i deras gemensamma intresse för att föra naturvetenskaplig kunskap vidare till följande generationer.

NO-Biennaler kan vara den vitamininjektion som skolorna och lärarna så väl behöver efter att skolorna har jobbat hårt med att försöka implementera alla nya skolreformer som införts på mycket kort tid.

Målsättning

Målsättningar med NO-Biennaler är bl.a. att:

 • stödja en nyanserad positiv bild av dagens kunskapskrav inom biologi, kemi och fysik för en modern vardag och utveckling mot ett hållbar framtid,
 • stöda lärare att öka elevers och ungdomars intresse för naturvetenskaper genom att visa hur kemi, fysik och biologi hand-i-hand kan bidra till att lösa framtidens stora utmaningar,
 • bidra till att fördjupa lärares (och lärarstuderandes) kunskaper om naturvetenskapliga principer samt engagera lärare i att utveckla förutsättningar för en framgångsrik undervisning,
 • synliggöra nödvändigheten av naturvetenskaplig kompetens för svenskt samhällsliv, inklusive industri, sjukvård, utbildning och resurshushållning.
Följ NO-biennaler på facebook
 • Textcolor: promo_text_white
 • Header:
 • Lead:
 • Promoimage: fileadmin/nrcf/Bilder_Nina/Ljusaaret2015/RTEmagicC_InSupport_IYL_logo_02.jpg.jpg
 • Backgroundcolor:
 • Link:
 • Alttext: