lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

9-10 april 2013, Växjö

Följ oss på Facebook för uppdateringar. 

Biennalen (inkl. biennalmiddagen) äger rum på Linnéuniversitetet i Växjö. Registering i Hus K, ingång 8. Se karta med biennallokaler markerade (måste öppnas i Acrobat) och information om Bussar. (Se också länk till karta över LNU (inkl sökbar karta, pdf, kartapp.)  Alla deltagare får tillgång till trådlöst internet under biennalen - tag gärna med din egen dator!

Teman under biennalen i Växjö: Bedömning, måluppfyllelse och nationella prov, IKT i Naturvetenskapen, Bohr 2013, Mat, kropp och hälsa, Internationellt vattenår.

Se program nedan, översikt över valbara programpunkter (obs, några workshops utgår) och mer detaljer om de gemensamma föredragen.

Välkommen till Växjö!

9 april

9.00 Registrering och utställning öppnar, Hus K

10.00 -11.30: Workshops, mm

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 IKEA-salen: Biennal-öppning. Kemi för alla sinnen, Ulf Ellervik.

13.30-16.00 Tid för utställningsbesök, frukt, kaffe, parallella föreläsningar och workshops.

(flyttad till onsdag) Demonstrationsshow (1-6), Carl-Olof Fägerlind

14.00-15.00 Wicksell-salen: Energiomsättning - teori, metodik och praktisk tillämpning , Conny Modig (7-9)

14.15-15.15 Parallella workshops (4-6): F, J, M, och N (1-6)

14.45-15.45 Parallella workshops (F-3): B, I och K (F-6)

15.15-15.45 Wicksell-salen: Demonstrationsshow (7-9), Carl-Olof Fägerlind

16.00-16.15 IKEA-salen: Skolverkets satsningar på NT i skolan (Veronica Bjurulf och Mats Hansson) 

16.15-17.15 IKEA-salen: Visualisering - Ett Verktyg För Vetenskap och Vetenskapskommunikation, Anders Ynnerman

17.15-18.00 Överraskning

18.00 -? Middag

 

10 april

 8.15 - 8.45 Wicksell-salen: Demonstrationsshow (1-6), Carl-Olof Fägerlind

9.00-10.00 Wicksell-salen:
                 Naturvetenskap för den digitala generationen (1-6), Ulrika Ryan och Patrik Mars.
                 Workshops (4-6): 5, 6:  Workshops (4-9): 2, 3, 4. Workshops 7-9: 7, 8, 9, 10

10 - 10.50 Utställning + kaffe

10.50-11.50 Wicksell-salen:
                  Elevnära och konkreta exempel på bedömning för lärande. (4-6), Eva Hartell
                  Workshops (1-3): II, III och Workshops (7-9): V, VI, VII, VIII, IX

12.00-13.00 IKEA-salen: Globen - ett program om den stora bilden av människa, miljö och hållbar omställning Magnus Apelqvist och Per Bergström, Högskolan i Jönköping.

13.00 Avslutning för det gemensamma programmet. Lunch att ta med eller äta på plats

13.30-15.00 NO i grundskolans undervisning - diskussionforum
Efter 1½ dag av fakta, inspiration och information kan man behöva möjlighet att sammanfatta vad man upplevt och vilka tankar det väckt. I diskussionsforum på eftermiddag får du får du möjlighet att dela dina upplevelser och diskutera med kolleger om något av konferensens tema - eller något tema du själv föreslår. Ange i anmälan om du är intresserad av att stanna kvar, och i så fall vilket område