lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Anmälan till NO-biennalen

Anmälningssidan är öppen för sena anmälningar fram till 3 april. Deltagaravgift 900 kr  (exkl moms). Anmälan anses bindande efter 1 mars, men platsen kan överlåtas.

I deltagaravgiften ingår deltagande i inledning och avslutning, samtliga arbetspass, tillträde till utställningen, lunch och fika. För deltagande i biennalmiddagen tisdag kväll tillkommer en subventionerad avgift på 100 kr. Samtliga priser är exkl moms.

Var noga med att du har korrekt faktureringsadress och all faktureringsinformation som din skola behöver för att fakturan ska komma rätt.

Du måste också välja programpunkter för de olika arbetspassen. 

All information till hands och alla val klara? Gå vidare till anmälningssidan.

För hotellbokning: se NO-biennalens förslag på hotell