lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program, onsdag morgon, 10 april

Eventuellt kan dagen inledas med ett extrapass, 7.30-8.30

7.30-8.30 Morgonpass med fågelskådning (max 20 deltagare)

Vi gör en kort promenad i närheten av universitetslokalerna, tittar och lyssnar på fåglar och pratar om vad man kan göra i skolan kring fåglar för att väcka intresse hos eleverna. Se även Utmaningen 2013 från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med tema fåglar.

Valbara aktiviteter, onsdag 9-10

1) Naturvetenskap för den digitala generationen (1-5)

Ulrika Ryan och Patrik Mars, Byskolan, Södra Sandby, stor sal
Hur kan man använda digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen i lågstadiet? Den frågan försöker Patrik Mars och Ulrika Ryan från Byskolan i Lunds kommun svara på. Patrik och Ulrika ingår i projektet "Fysik för den digitala generationen" som leds av NRCF.

2) Matnyttigt - Kemi i maten (4-9)

Daina Ledzins och Vivi-Ann Långvik, KRC (24)
Alla berörs av mat, men har du tänkt på vad det är som gör ett ämne till mat? Vi förbränner mat, men kan mat brinna? Och varför preparerar vi maten, som vi gör? Vad gör E-ämnen, är de alltid onyttiga?
Vi visar bl.a hur man lätt kan påvisa fett och salt i chips, hur mycket vatten gurka (eller melon) innehåller, om det är skillnad på vilket socker jästceller vill äta och mycket mer, som kan kopplas till kursplanerna (t.ex. matens betydelse för hälsan, upplevelser av smak och doft, vatten, kemiskt innehåll i mat och dryck samt matspjälkning).

3) Ge alla en chans - experimentera mera  (4-9)

Christer Ekdahl, KRC (30)
Laborativt arbete kan hjälpa flera elever att nå inlärningsmålen. Laborationen kräver att vi/eleven formulerar, genomför dokumeterar och utvärderar en  frågeställning. Att formulera en frågeställning kräver att man kan se samband och hitta svar. Work-shopen presenterar exempel på relativt enkla, robusta och belysande experiment som direkt kan kopplas till kursplanerna, och strävar till att ta hänsyn till progressionen från åk 4 till 9.

4) Förbättringsorienterat arbetssätt (4-9)

Malin Nilsson (60)
Naturvetenskapliga ämnen har ett delvis dåligt rykte. De klassas som svåra och otillgängliga ämnen enligt eleverna, vilket flera internationella studier har visat. Workshopen visar på verktyg som lärare kan använda sig av för att öka barns och ungdomars förståelse och måluppfyllelse. Med tydliga mål, verklighetsnära undervisning och framåtriktande feedback har vi lyckats höja elevernas resultat och intresse. Arbetssättet utgår från elevernas egna intressen, dock tydligt kopplade till ämnes- och kursplaner, samt till kunskapskrav. Vi visar på en naturvetenskap och en kemi som är en del av barnens vardag och kopplas till vad som är aktuellt i samhället och inom forskning. Ett genomtänkt formativt arbetssätt stöder eleverna att utveckla en fungerande studieteknik, och ger hjälp att våga försöka närma sig det naturvetenskapliga arbetssättet och själva bli ägare av ett naturvetenskapligt språk.

5) Elektriska kretsar med trolldeg (4-6)

Lassana Ouattara (24)
Med trolldeg, lysdioder och batterier kan elektriska kretsar kombineras med skapande verksamhet, samtidigt som man undersöker olika sätt att koppla.

6) Teknik & Natur: Testa användbara experiment och övningar från den nya webbportalen (4-6)

Britt-Marie Lidesten och Ylva Skilberg (40)
På den nya webbportalen Teknik&Natur för lärare i F-6 finns massor av bra experiment och övningar. Vi testar några med koppling till kemi/biologi och upptäcker möjligheterna med portalen. Portalen har tagits fram i samarbete mellan Skolverket och de nationella resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik. Resurserna på portalen knyts till styrdokumenten.

7) Upplev universum (7-9)

Urban Eriksson (30)
Astronomi är ett ämne som alla elever, oavsett ålder, upplever som något fascinerande och spännande. Dessvärre är det också ett ämne som kan vara svårt att undervisa i och framför allt att förstå. Universum är ju så väldigt stort! Förståelsen för universum, med alla planeter, stjärnor, nebulosor och galaxer, kan ökas genom att eleverna får en upplevelse av hur det ser ut på stjänhimlen och i rymden. Detta kan man göra genom antingen att gå ut och titta på himlen en stjänklar natt, genom att besöka ett planetarium, eller genom att använda simuleringsprogram på datorer/IPads/Smartphones. Presentationen sker i planetariet och tar också upp en diskussion om de möjligheter till ökad förståelse som är möjliga genom att använda planetarium och simuleringsprogram.

8) Humanfysiologi (7-9)

Gunilla Jakobsson +NN (24)
Praktiska övningar med anknytning till Roger Olssons föreläsning tisdag eftermiddag.

9) Bohr 2013 - kvantfysik i vardagen (7-9)

Erland Andersen, naturfagskurser.dk och Ann-Marie Pendrill, NRCF (60)
I år är det 100 år sedan Niels Bohr kom fram till den modell blivit den vanligaste symbolen för atomen. Jubileumsåret för detta stora steg firas bl.a. med ett skandinaviskt häfte om Niels Bohr och kvantvärlden. Möt två av författarna, som diskuterar kvantfysikens roll för vår vardag och världsbild. Hur kan man bjuda in Niels Bohr och kvantfysiken till skolan?

10) Varför pratar vi så mycket om koldioxid och hur mäter man koldioxid? (7-9)

Greger Blomqvist (15)
Kom och pröva på några enkla försök och mätningar med fokus på koldioxid.