lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Översikt över valbara programpunkter

För medverkande: I alla salar finns datorprojektor och stationär dator.

Workshops, tisdag förmiddag

För dig som kommer tidigt på tisdag finns möjlighet att se utställningarna i lugn och ro eller delta i någon av dessa workshops:

 1. CSI Lös en mordgåta med gelelektrofores (7-9), Kerstin Westberg (20)
 2. Nobelpris: En ide kan förändra (7-9), Johanna Junback och Paulina Wittung Åman (60)
 3. Praktiska muntliga prov i fysik/kemi (7-9) Erland Andersen (40)
 4. Mätteknik i NO-undervisningen (4-6) Camilla Olofsson och Conny Modig (28)
 5. Provkonstruktion (7-9), Mattias Abrahamsson och Christer Lundgren (40) (Start 10.30)
 6. Appar i NV-undervisningen (4-6), Anna Prissberg, (40)
 7. Upplev universum (F-6), Urban Eriksson (30) (start 10.30)
 8. Ljus och skugga (F-3), Lassana Ouattara (15)
 9. Berätta om naturvetenskap (F-3) Veronica Grönte (32)
  (Utgår - ni som redan bokat denna garanteras plats på j)
 10. Om världen - barn undersöker sin omvärld (F-3), Bodll Nilsson, KRC (20)

Föreläsningar och Workshops, tisdag eftermiddag

(Här hade vi ett stort utbud och har varit tvungna att stryka några. Ni som har bokat strukna workshops blir placerade i någon annan enligt listan. Anmäla vid registrering om ni önskar byta till någon annan.)

 1. 14.00: Energiomsättning - teori, metodik och praktisk tillämpning (ersätter Kost och kroppens ämnes- och energiomsättning) (7-9), Conny Modig (ersätter Roger Olsson) (stor sal)
 2. 14.45: Draken Berta (F-3), Anna Gunnarsson (40)
 3. Appar i NV-undervisningen (F-3), NN, (20)
  (Utgår, för dig som bokat: platsgaranti på B: Draken Berta)
 4. 14.45: Människokroppen (F-3) (Utgår, för dig som bokat: platsgaranti på B: Draken Berta)
 5. Om världen - barn undersöker sin omvärld (F-3), Bodil Nilsson (20)
  (Utgår, för dig som bokat: platsgaranti på B: Draken Berta)
 6. 14.15: Varför snurrar änglarna? (4-6), Heléne Öberg och Kerstin Eriksson (24)
 7. Xperimentverkstad (F-3) Katrin Lindwall (24)
  (Utgår, för dig som bokat: platsgaranti på I: Teknik&Natur)
 8. Berätta om naturvetenskap (4-6), Veronica Grönte (30)
  (Utgår, för dig som bokat, platsgaranti på N)
 9. 14.45: Teknik&Natur (F-3), Britt-Marie Lidesten och Ylva Skilberg (40)
 10. 14.15 Bedömning av praktiska färdigheter i naturvetenskap (4-6) Ann Mutvei + Jan-Eric Mattsson (30)
 11. 14.45 Lekplatsen som fysiklaboratorium (1-6), Ann-Marie Pendrill (60)
 12. Om mat, myter och meningen med livet (4-6) Andrea Walter de Perlet (60)
  (Utgår, för dig som bokat, platsgaranti på F)
 13. 14.45 Upplev Universum (4-6) Urban Eriksson (30)
 14. 14.15 Hur ser du dina elevers kunskapsutveckling i NO och teknik, Mats Hansson, Skolverket

Föreläsningar och workshops, onsdag morgon

 1. Naturvetenskap för den digitala generationen (1-3) Ulrika Ryan och Patrik Mars, stor sal
 2. Matnyttigt - Kemi i maten, (4-9) Daina Lezdins och Vivi-Ann Långvik, (24)
 3. Ge alla en chans - experimentera mera (4-9) Christer Ekdahl (30)
 4. Förbättringsorienterat arbetssätt (4-9), Malin Nilsson (60)
 5. Elektriska kretsar med trolldeg (4-6) Lassana Ouattara (24)
 6. Teknik&Natur (4-6) Britt-Marie Lidesten och Ylva Skilberg (40)
 7. Upplev Universum (7-9) Urban Eriksson (30)
 8. Humanfysiologi (7-9) Gunilla Jakobsson +NN (24)
 9. Bohr 2013 - kvantfysik i vardagen (7-9), Erland Andersen och Ann-Marie Pendrill (60)
 10. Varför pratar vi så mycket om koldioxid och hur mäter man koldioxid? (7-9) Greger Blomqvist (15)

Föreläsningar och workshops, onsdag förmiddag

 1. Elevnära och konkreta exempel på bedömning för lärande, (4-6) Eva Hartell (Stor sal)
 2. Bedömning av praktiska färdigheter i naturvetenskap (1-3) Ann Mutvei och Jan-Eric Mattsson (32)
 3. Tyngdpunkt och balans (F-3) Lars Forsberg (32)
 4. Berätta om naturvetenskap (F-3) Utgår, för dig som bokat: Platsgaranti på II.
 5. Let's go (7-9) Jonas Nilsson (30)
 6. Biologiska databaser (7-9) Ammie Berglund (40)
 7. Fysik med hjärtat i halsgropen (7-9) Ann-Marie Pendrill (40)
 8. Kemidemonstationer som stöd för elevintresse och förståelse (7-9) Karin Axberg (30)
 9. Algodoo (7-9), Mattias Davidsson (40)

Diskussionsforum, onsdag eftermiddag

För dem som har möjlighet att stanna kvar erbjuds möjligheter att i grupper diskutera något av biennalens tema

 1. IKT i naturvetenskapsundervisningen
 2. Bedömning
 3. Bohr 2013 - atomen i fysik och kemi
 4. Miljö och vatten
 5. Kropp och hälsa

Under temat Miljö och vatten blir det en diskussion kring Världens vattenresurser, med fokus på varför vatten är så viktigt (progression i undervisningen) och kortare om världens vattenförsörjning. Vi firar Internationellt vattensamordningsår 2013, utlyst av FN. Vatten är ett viktigt tema i den svenska skolan, och det är dessutom ett av jordens mest kritiska, ändliga råvara och vår överlevnad är beroende av att vi kan hantera vattenfrågor på ett rimligt sätt. Du får bakgrundsinformation, och förslag på experiment och aktiviteter som relaterar till vatten dels som kemiskt ämne (skolkoppling), men även som en nödvändig råvara för liv (vardagskoppling).