lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program, tisdag eftermiddag

A) Energiomsättning - teori, metodik och praktisk tillämpning (7-9)

Conny Modig, Västerhöjsgymnasiet, Skövde, ersätter Roger Olsson.

Conny Modig, Ingvar Lindqvist pristagare 2008, har lång erfarenhet av samarbete över ämnesgränserna. I föreläsningen kommer han att berätta om och demonstrera olika sätt att åskådliggöra energiomsättningar och att göra det osynliga synligt. Med datorns hjälp mäts och visas t.ex. kroppens effekt och hur cellandning och fotosyntes påverkar koldioxidhalten i luft. Vi får också se hur man kan mäta kraften vid hopp och hur mätningarna kan synkronieras med videofilm. IKT ger många nya redskap för NO-lärare!

B) Draken Berta (F-3)

Anna Gunnarsson, Navet - Sjuhäradsbygdens Science Center (40)

Den lilla gröna draken Berta älskar att experimentera med kemi och att spruta eld! Speciellt roligt blir det om hon får göra det tillsammans med människobarn. Då får det gärna bubbla, pysa eller ändra färg och form. Nu ser hon sin möjlighet att nå ännu fler genom Dig som är pedagog för de yngsta! Ta chansen och lär dig mer om vardagskemi speciellt anpassad för yngre barn. Med hjälp av Bertas utbildningspaket blir det lätt att komma igång på ett enkelt sätt. Allt är kemi - häng med och blanda i!

C) Utgår ->B)

D) Utgår ->B

E) Utgår -> B)

F) Varför snurrar änglarna? (4-6)

Helén Öberg, Pilbäcksskolan och Kerstin Eriksson, Energikontor sydost (24)
Känner du till energiburken? Har du eldat knäckebröd ? Och visste du att det är fullt möjligt att anlägga en raketbana i klassrummet? Det här och mycket annat får du testa i vår workshop där vi lär oss mer om energi och vad det innebär. Alla deltagare får pärmen Energiutmaningen innehållande lärartexter, elevtexter och en mängd praktiska tips. Teori och praktik varvas i för att ge trygghet i att använda materialet tillsammans med eleverna. Vi ger en tydlig koppling till Lgr 11 där vi tittar på förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav.

G) Utgår -> I)

H) Utgår ->N)

I) Teknik & Natur: Testa användbara experiment och övningar från den nya webbportalen (F-3)

Britt-Marie Lidesten, Bioresurs och Ylva Skilberg, KRC (40)

På den nya webbportalen Teknik&Natur för lärare i F-6 finns massor av bra experiment och övningar. Vi testar några med koppling till kemi/biologi och upptäcker möjligheterna med portalen. Portalen har tagits fram i samarbete mellan Skolverket och de nationella resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik. Resurserna på portalen knyts till styrdokumenten.

J) Bedömning av praktiska färdigheter i naturvetenskap (4-6)

Ann Mutvei + Jan-Eric Mattsson, Södertörns högskola (30)
Vi kommer att i mindre grupper genomföra olika bedömningstillfällen av praktiska färdigheter anpassade till de nya betygskriterierna och med användande av olika metoder som samtidigt kan utgöra exempel på hur man t.ex. kan arbeta med estetiska lärprocesser (ELP), IKT, laborationer, kamratbedömning utifrån de nya läroplanernas betygskriterier för naturvetenskapliga ämnen.

K) Lekplatsen som fysiklaboratorium (1-6)

Ann-Marie Pendrill, NRCF (60)
Hur kan lekplatsen få vara fysiklaboratorium? Gungan är en pendel, kanan ett lutande plan och karusellen ett roterande koordinatsystem. Vi visar hur kroppens upplevelser kan illustreras med enkla leksaker eller mobiltelefoner som mätutrustning och hur rörelsen kan studeras bl.a. med analys av korta videosekvenser. På lekplatsen verkar kraften i Newtons lagar på den egna kroppen och lärobokens exempel får liv. Lekplatsbesöket kan knytas till styrdokumenten och till den nya webbportalen Teknik&Natur för F-6

L)  Utgår -> F)

M) Upplev Universum (4-6)

Urban Eriksson, Högskolan i Kristianstad (30)
Astronomi är ett ämne som alla elever, oavsett ålder, upplever som något fascinerande och spännande. Dessvärre är det också ett ämne som kan vara svårt att undervisa i och framför allt att förstå. Universum är ju så väldigt stort! Förståelsen för universum, med alla planeter, stjärnor, nebulosor och galaxer, kan ökas genom att eleverna får en upplevelse av hur det ser ut på stjänhimlen och i rymden. Detta kan man göra genom antingen att gå ut och titta på himlen en stjänklar natt, genom att besöka ett planetarium, eller genom att använda simuleringsprogram på datorer/IPads/Smartphones. Presentationen sker i planetariet och tar också upp en diskussion om de möjligheter till ökad förståelse som är möjliga genom att använda planetarium och simuleringsprogram.

N) Hur ser du dina elevers kunskapsutveckling i NO och teknik

Mats Hansson, Skolverket