lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program, tisdag 9 april kl 10 (eller 10.30) -11.30

a) CSI: Lös en mordgåta med enkel gelelektrofores (7-9)

Kerstin Westberg, Bioresurs (20)
Allt startar med en deckargåta. Vem är den skyldige? En mordgåta blir utgångspunkt för att arbeta praktiskt och diskutera genteknik. Vi bygger en gelelektroforesapparat som är enkel att hantera och nästan gratis och gör en analys av prover från misstänkta personer. Programmet anknyter på flera sätt till det centrala innehållet i kursplanen i biologi med flera ämnen.

b) Nobelpris: En ide kan förändra (7-9)

Johanna Junback och Paulina Wittung Åman, Nobelmuseet (60)
Eleverna tar ställning till och röstar på Nobelprisbelönade arbeten som förändrat världen. Det finns Nobelpristagare inom fysik, kemi, medicin eller fysiologi och fred representerade i dagsläget - del av ett material som vi kallar Till mänsklighetens största nytta. Deltagarna får med sig en folder med bl.a. tre tryckta häften där varje häfte innehåller ett lektionsförslag  med informationsblad om hur materialet ligger i linje med Lgr11.

c) Praktiska muntliga prov i fysik/kemi (7-9)

Erland Andersen, http://www.naturfagskurser.dk/(40)
I Danmark har man sedan lång tid tillbaka ett obligatoriskt muntligt och praktiskt prov i fysik/kemi. Hur ser bestämmelserna ut och hur kan proven organiseras. Deltagarna får se några exempel på upplägg och diskutera hur man kan betygssätta av experimentella färdigheter.

d) Mätteknik i NO-undervisningen (4-6)

Camilla Olofsson, Tunge skola, Kungälv och Conny Modig, Västerhöjdsgymnasiet (28)
(Se en lista över laborationer)

e) (10.30) Bedömning av nationella ämnesprov, åk 9 (7-9)

Mattias Abrahamsson och Christer Lundgren (40)
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet utvecklar på uppdrag av Skolverket de nationella ämnesproven i de naturvetenskapliga ämnena för grundskolans årskurs 9. Workshopen inleds med en kort presentation av principer som ligger till grund för utformningen av bedömningsanvisningarna till ämnesproven utifrån LGR 11 för att övergå till en praktisk bedömningsövning. Övningen inriktar sig på bedömning av den naturvetenskapliga undersökningen och förmåga 3 uppgifter genom att fokusera på bedömning av autentiska elevsvar och vilka kvalitéer i svaren som bedömningsanvisningen kräver för att eleven skall visa belägg för kunskap. Mattias Abrahamsson och Christer Lundgren arbetar som provansvariga för det nationella ämnesprovet i fysik resp biologi för årskurs 9.

f) Appar i NV-undervisningen (4-6)

Anna Prissberg, AV-Media Kronoberg (40)
Komplettera din NO-undervisning med användning av appar och moderna verktyg. I den här workshoppen har vi plockat ut de bästa NO-apparna för biologi, kemi och fysik. Anna Prissberg från AV-Media Kronoberg visar olika appar och tankar kring användandet av iPad i NO-undervisningen.

g) Upplev universum  (F-6)

Urban Eriksson (30)
Astronomi är ett ämne som alla elever, oavsett ålder, upplever som något fascinerande och spännande. Dessvärre är det också ett ämne som kan vara svårt att undervisa i och framför allt att förstå. Universum är ju så väldigt stort! Förståelsen för universum, med alla planeter, stjärnor, nebulosor och galaxer, kan ökas genom att eleverna får en upplevelse av hur det ser ut på stjänhimlen och i rymden. Detta kan man göra genom antingen att gå ut och titta på himlen en stjänklar natt, genom att besöka ett planetarium, eller genom att använda simuleringsprogram på datorer/IPads/Smartphones. Presentationen sker i planetariet och tar också upp en diskussion om de möjligheter till ökad förståelse som är möjliga genom att använda planetarium och simuleringsprogram.

h) Ljus och skugga (F-3)

Lassana Ouattara, Nationellt resurscentrum för fysik (15)
Prova själv - experiment med ljus och skugga som man kan göra i klassrummet med enkel utrustning för att undersöka ljusets egenskaper. 

i) (Utgår)

j) Om världen - barn undersöker sin omvärld (F-3)

Bodil Nilsson, (20)
Också yngre barn kan utforska den fantastiska omvärld som naturvetenskapliga upptäckter har gett oss. Barn kan tidigt lära sig att observera sin omvärld och försöka formulera s.k. produktiva frågor; dvs. frågor som det går att testa. Vi tittar på jord, luft, vatten och eld ur ett naturvetenskapligt perspektiv, i ett material anpassat till denna grupp barn och till gällande kursplaner.