lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program för NO-biennaler

Storföreläsningar

Gör det svåra lättbegripligt! Eva Funck, Sveriges kunskapsspridare 2010 visar i barnprogram hur saker i vår omvärld fungerar. I april 2011 inledningstalar hon på NO-biennalerna i Luleå och Halmstad och ger exempel på hur hon gör för att få det svåra lättbegripligt. Vilka ord hon använder för att beskriva vad elektricitet är. Vilka ord hon inte använder när immunförsvaret ska beskrivas. Eva tipsar också om hur man kan dela upp ett ämne och sedan ge alla delar ett dramatiskt innehåll för att helheten ska bli tydlig.

Förundran, förståelse, förändring, förtröstan
- fyra F som förenar känsla och kunskap, hjärta och hjärna

Biologen, miljödebattören och författaren Stefan Edman ger oss sina visioner för
en skola som utmanar, engagerar och ger hopp för nuet och framtiden

IRIS och ROSE. Anders Jidesjö berättar om elevers identitet och intresse för naturvetenskap i anslutning till det nya internationella forskningsprojektet IRIS (Interest and Recruitement in Science) som följer i spåren av projektet ROSE (Relevance of Science Education).

Matmolekyler. Malin Sandström och Lisa Förare Winbladh skriver om  matlagning  med hjälp av fysik och kemi, på bloggar och i ett bokprojekt finansierat av Formas.

 

Seminarier, F-6

DiNO - Diagnosmaterial i NO årskurs 1-6. Materialet som erbjuds av Skolverket består av uppgifter och bedömningsanvisningar. Lena Löfgren presenterar materialet. Under seminariet får du också själv prova på bedömning av olika elevlösningar i diskussion med andra biennaldeltagare.

Skogen ger 1000 möjligheter - hur tar du vara på dem? Här fokuseras möjligheterna med att använda skogen både inne och ute. Vilken hjälp kan Skogen i Skolan ge dig som lärare? Hur kan du arbeta med skogen för att uppnå ett effektivt och framgångsrikt lärande?

Estetik i NO-undervisningen. I vårt vardagliga liv ger vi uttryck för estetiska upplevelser och erfarenheter i termer av vad som är vackert/fult och angenämnt/oangenämnt. På samma sätt använder elever och lärare estetiska värdeomdömen i NO-undervisningen. Britt Jakobsson berättar om hur barns estetiska upplevelser kan användas för att förstärka lärandet i naturvetenskap.

 

Seminarier, 6-9

Hur ser djur på världen? Eric Warrant  berättar om forskningen om insekters mörkerseende som bl.a. har inspirerat biltillverkare att utveckla nattkameror.

ATLAS experimentet - vårt fönster mot materiens innersta. (Luleå) Sten Hellman är en av över 2000 forskare som använder ATLAS detektorn vid CERNs stora hadronkolliderare LHC. När materia möter antimateria vid rekordhöga energier kan deras rörelseenergi omvandlas till nya typer av elementarpartiklar och kanske ge svar på några av universums gåtor, såsom Hur uppstår vilomassa? Vad är universums mörka materia? Varför finns det mer materia än antimateria i universum? Hur är vår rumtid uppbyggd?

Fossilens hemligheter (Halmstad) Elisabeth Einarsson är gymnasielärare  i biologi och naturkunskap och doktorand i geologi/paleontologi.  Hon forskar om om marina reptiler och dinosaurier från Kristianstadsområdet. Hon har tidigare arbetat som NO-utvecklare i Kristianstad och har utvecklat pedagogiskt material som kopplar samman forskningen om dinosauriernas tid med styrdokumenten! Det kommer att bli en aktiv föreläsning där deltagarna får hjälpa till att lösa några av fossilens hemligheter med hjälp av en rad olika ledtrådar som presenteras efterhand - ett exempel på hur man kan arbeta med geologi (fossil) i skolan.

Lärandestudier - forskning och utveckling möts i skolan. Anna Vikström och Pernilla Nilsson berättar i Luleå och Halmstad, hur de arbetat med lärandestudier kring atomier, materia och energi, respektive kraft och rörelse. Läs mer om lärandestudier - learning studies.