lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Halmstad 6-9

Måndag 11 april, Spår 6-9

8.30 Registrering, Fika, Utställningar

9.30 Öppning av NO-biennalen

9.50 Eva Funck, Gör det svåra lättbegripligt

11.00 Valbara workshops: B, C, D, F, V

12.00 Lunch/utställning

13.10 Valbara workshops: A, D, E, F, G, H

14.20 Anders Jidesjö: IRIS och ROSE - Intresse och identitet

15.20 Kaffe, frukt och utställningar

16.00 Pernilla Nilsson: Hur utvecklar och förändrar man sin  
undervisning i naturvetenskap - Exempel från en Learning study i  
fysik

17.00 Mingelbuffé och utställning

19.00 Experimentshow

Tisdag 12 april, Spår 6-9

8.30 Matmolekyler

9.30 Fika med utställning

10.00 Pass 1 Workshops: B, J, Q, R, S

11.10 Stefan Edman: Förundran, förståelse, förändring och förtröstan

12.10 Elisabeth Einarsson: Fossilens hemligheter

13.10 Lunch med utställning

14.20-15.20 Pass 2: A, C, I, K, U

15.20-15.50 Kaffe, frukt och utställning

15.50-16.50 Eric Warrant: Hur ser djur på världen?