lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Workshops

Mellan storföreläsningar och seminarier/föredrag i halvgrupper ("spår" F-6 eller 6-9) finns ett stort utbud av valbara aktiviteter, som vi kallar workshops.  De kan vara i många olika format, från föreläsning/demonstration, över inledning och diskussion, till hands-on experiment där deltagarna själva får prova på aktiviteter för klassrummet.

För varje spår finns fyra workshop-pass. Tilldelning av workshop meddelas vid registreringen.