lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

F-6

 1. Mer biologisk mångfald på skolgården! Kerstin Westberg, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Vi utmanar lärare/elever att ta reda på vilka levande organismer som finns i närmiljön och sedan på olika sätt försöka öka den biologiska mångfalden. Vi diskuterar hur man kan arbeta med 2011 års utmaning från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Något av det som gjorts på skolorna under Utmaningen 2010 presenteras också.
 2. Drakflickan Berta blåser eld - kemiexperiment för barn. (Anna Gunnarsson, Plast- och Kemiföretagen och Navet - Sjuhäradsbygdens Science Center) Den lilla gröna draken Berta älskar att experimentera med kemi och att spruta eld!. Speciellt roligt blir det om hon får göra det tillsammans med människobarn. Då får det gärna bubbla, pysa eller ändra färg och form. Nu ser hon sin möjlighet att nå ännu fler genom Dig som är pedagog för de yngsta! Ta chansen och lär dig mer om vardagskemi speciellt anpassad för yngre barn. Med hjälp av Bertas utbildningspaket blir det lätt att komma igång på ett enkelt sätt. Allt är kemi - häng med och blanda i!
 3. Enkla fysikexperiment. Per Beckman m.fl., Nationellt resurscentrum för fysik, Ta del och prova på enkla experiment. I experimenten används så långt som
  möjligt vardagsföremål som många redan har hemma. Vi vill inspirera
  till fysiktänkande i vardagen och tona ner föreställningen om att bara
  experter med tillgång till speciell utrustning kan observera, studera och
  undersöka de fysikfenomen som finns runt oss.
 4. Enkla kemiexperiment: Bodil Nilsson och Britt Jakobson. Vi kommer att göra enkla undersökningar i kemi och vi använder bara enkla kemikalier som du kan hitta i köket och städskåpet, billiga och lätta att få tag på. Många vardagsanknytningar vad gäller kemin i såväl matlagning som städning och miljö m.m. Vi anknyter till både förskolans reviderade läroplan och centralt innehåll i kemi 1-6 i LGR11 och ser det som en röd tråd i det vi tar upp.
 5. Ny kursplan för 1-3 och 4-6, inriktning biologi, Britt-Marie Lidesten, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Det finns mycket som är nytt i de kursplaner som införs hösten 2011, bland annat att det finns tydliga formuleringar i det centrala innehållet i kursplanen för årskurs 1-3. Vi diskuterar hur man kan jobba med biologi utifrån de nya kursplanerna och inriktar oss speciellt på elevernas praktiska arbete med koppling till delar av det centrala innehållet.
 6. Fysik för hela kroppen i gungor och karuseller. Ann-Marie Pendrill, Nationellt resurscentrum för fysik. Hur kan lekplatsen få vara fysiklaboratorium? Gungan är en pendel, kanan ett lutande plan och karusellen ett roterande koordinatsystem. Vi visar hur kroppens upplevelser kan illustreras med enkla leksaker eller mobiltelefoner som mätutrustning och hur rörelsen kan studeras bl.a. med analys av korta videosekvenser. På lekplatsen verkar kraften i Newtons lagar på den egna kroppen och lärobokens exempel får liv. Lekplatsbesöket kan knytas till de nya kursplanemålen i fysik!
 7. Skolskogen som framgångsrik lärmiljö. (Skogen i Skolan) Hur kan praktiskt skolarbete bedrivas i skogen? Hur kan du med hjälp av skogen kombinera teori och praktik i ett ämnesintegrerat lärande? Få konkreta tips på övningar och lektioner som passar ute - året om!
 8. På björken är det mest vitt, minst svart. Susie Broqvist. Hur ska vi kunna berätta, beskriva och tala om naturen och världen runt oss om vi inte har ett språk? I den nya boken Att lära in svenska ute står det ” Det är inte bara det verbala språket som behöver tränas och utvecklas, utan också det kroppsliga och emotionella” . Kom och hör om och prova på hur man kan jobba med språket i samklang med utomhuspedagogik och naturvetenskap.
 9. Nya läroplaner - möjligheter och utmaningar för dig som arbetar med de naturvetenskapliga ämnena i grundskolans årskurs 1-6. Thomas Krigsman, Skolverket. Föredraget berör frågor som:
  Vad är nytt i den nya läroplanen för grundskolan? Vilken naturvetenskap har eleverna fått möta enligt de nya skrivningarna för förskolan? Vilka är de långsiktiga målen för de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan? Vad ska eleverna få möjlighet att lära under de tre första skolåren? Måste man undervisa om allt centralt innehåll? Hur kan man tänka kring de nya kunskapskraven för årskurs 3 och 6? Kan man undervisa och sätta betyg i NO årskurs 6? Blir det nationella prov i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 6? Vilket stöd kommer Skolverket att erbjuda?

Endast Luleå

 1. Astronomi. Ann-Gerd Eriksson och David Broström från Teknikens Hus leder denna workshop. Teknikens Hus har tillsammans med Rymdgymnasiet i Kiruna tagit fram astronomilådor för lärare i år 3-7. Rymdboxen innehåller material och tips för att kunna jobba praktiskt med astronomi. Exempel på vad som kan undersökas med hjälp av innehållet i lådorna: månens faser, årstider, solfläckar, förmörkelse, stjärnor. Vi bygger också enkla raketer och avfyrar dessa.
 2. Lärandestudier - forskning och utveckling möts i skolan. Anna Vikström, Luleå tekniska universitet, tillsammans med studenter och lärare. I Lärandestudier - Learning Studies - står lärandets innehåll står i centrum och framför allt det som kallas för kritiska aspekter. De 3-4 deltagande lärarna planerar tillsammans lektioner kring ett förutbestämt innehåll, med utgångspunkt från elevernas resultat på test av deras förförståelse. (Läs mer)
 3. Akvarium i klassrummet. Ola Sjödin, etologi- och djurvårdslärare från Grans Naturbruksskola, berättar om hur man kan använda ett akvarium i sin undervisning. Levande djur kan vara en stor intresseväckare för naturvetenskap hos elever.
  Här får ni tips på hur man kan använda akvarier i biologi, kemi och matematikundervisningen. Förutom att akvarier går att använda till mängder av olika studier i kursplanerna så tränar det även elevernas ansvarsförmåga
  och det ger en lugnande effekt i klassrummet.
 4. Skolinspektionens granskning av fysikundervisningen. Under 2010 har fysikundervisningen upp till skolår 6 granskats i ett antal skolor. En rektor och en lärare från en av de granskade skolorna berättar om sina erfarenheter av granskningen och hur den har påverkats skolan utveckling av fysikundervisningen. 

Endast Halmstad

 1. Hur utvecklar och förändrar man sin  undervisning i naturvetenskap - Exempel från en Learning study i fysik. Pernilla Nilsson tillsammans med lärare om lärandestudier för skolår F-6. I Lärandestudier - Learning Studies - står lärandets innehåll står i centrum och framför allt det som kallas för kritiska aspekte. De 3-4 deltagande lärarna planerar tillsammans lektioner kring ett förutbestämt innehåll, med utgångspunkt från elevernas resultat på test av deras förförståelse. (Läs mer)
 2. Fossiljakt. Elisabeth Einarsson är geolog (paleontolog),  lärare och doktorand. Hon forskar om om marina reptiler och dinosaurier från Kristianstadsområdet. Hon har utvecklat pedagogiskt material som kopplar samman forskningen om dinosauriernas tid med styrdokumenten - med andra ord material och idéer som kan användas av lärare direkt i klassrummet!
 3. Grön Flagg, Ulf Lindberg och Marianne Olovsson, pedagoger från Molekylverkstan, Stenungsunds science center pratar om hur temat Klimat och Energi inom Grön Flagg kan genomföras med och för elever. Under programpunkten visas konkreta exempel på användbart skolmaterial, exempel på användbara experiment och verktyg för undervisningen. Allt kopplat till de nya kursplanerna inom kemi, fysik, biologi och även mot teknik. Vi försöker se på våra egna attityder för att förmedla en bild över den egna bilden.
 4. Solen och rymden i undervisningen Träffa Hanna Haväng och Anna-Karin Bergqvist, lärare från Skurup och Marit Drysén och Fanny Olausson lärare från Borås som berättar och visar hur man på ett inspirerande och kreativt sätt kan arbeta med solen och rymden i sin undervisning.
 5. Hjärnverket Spännande experiment och utmaningar för alla - Hjärnverket är en experimentverkstad som stimulerar till experiment och undersökande arbetssätt. Kom hit och prova, upptäck och testa olika experimen om bland annat luft, elektricitet och vatten.
 6. NO, teknik och ämnesintegrerad undervisning. Lili Kapper och Claes Eriksson tillsammans med elever från Klastorpsskolan i Stockholm berättar hur de integrerar de olika ämnena. De visar exempel på studiet av småkryp i havet och av människokroppen och medicinsk ingenjörskonst. I sitt arbete samverkar de på olika sätt med omvärlden, t.ex. genom studiebesök och genom att bjuda in experter till klassrummet. Klastorpsskolan är Inspirationsplats för Stockholm stad.
 7. Skolinspektionens granskning av fysikundervisningen. Under 2010 har fysikundervisningen upp till skolår 6 granskats i ett antal skolor. En rektor och en lärare från en av de granskade skolorna berättar om sina erfarenheter av granskningen och hur den har påverkat skolans utveckling av fysikundervisningen.