lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysikhistoriska berättelser

Storytelling i undervisningen

Berätta målande historier för dina elever om kända forskare genom tiderna! Förutom att berättelserna kan vara ett sätt att fånga dina elevers intresse för naturvetenskap och öka deras begreppsförståelse ges du, som lärare, också möjlighet att lyfta fram naturvetenskapens karaktär i din undervisning. Naturvetenskapernas karaktär handlar om frågor som:

  • Hur har man tagit reda på detta?
  • Vad har experiment för funktion?
  • Vad kännetecknar relationen mellan teoretiska modeller och verkligheten modellerna beskriver?
  • Är forskningsprocessen enbart logisk och objektiv eller finns det också kreativa och subjektiva element?
  • Hur påverkas forskningen av samhället/kulturen?

I denna undervisning använder du dig av berättandets kraft. Du väljer en berättelse som passar din elevgrupp. I materialet hittar du en berättelse som du gör om till din egen – det är t.ex. möjligt att lägga tonvikt på olika saker. Du hittar i materialet även fördjupande texter i form av en biografi och en historisk bakgrund till de naturvetenskapliga begrepp som står i fokus. Dessa kan du använda dig av i din planering, t.ex. för att utveckla berättelsen i någon riktning.

Lär dig berätta historien så fritt som möjligt. Kanske kan du använda någon enkel rekvisita – en hatt, kavaj, eller dylikt som du tar på dig när du träder in i rollen som den historiska personen.

Undervisningsmaterialet är utvecklat inom EU-projektet (projekt 518094-LLP-1-2011-1-GR-COMENIUS-CMP) och projektet ”Science StoryTelling” på Europa Universität Flensburg, som presenterar berättelser, biografier och historiska bakgrunder på bl.a. engelska och tyska. Några av berättelserna är översatta till svenska på uppdrag av Nationellt resurscentrum för fysik.