lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysikhistoriska berättelser

Workshop för lärare på mellanstadiet: Att använda berättande i Fysik/NO-undervisningen

Hur kan man använda historiska berättelser i fysik/NO-under-visningen? Under workshopen arbetar vi med berättelser hämtade från fysikhistorien. Speciellt fokuserar vi på frågor som

  • Hur kommer naturvetenskaplig kunskap till?
  • Vad kännetecknar kunskapen?
  • Varför gör man experiment?
  • Hur kan vi få syn på mänskliga aspekter av naturvetenskapen, så som kreativitet?

Vi träffas två dagar i 23 oktober och 13 november 2017, på Fysikum i Lund. Mellan de båda tillfällena provar du på att berätta någon av berättelserna vi presenterar i din egen undervisning.

Preliminärt program

Dag 1: 23 oktober (ca 9-17) 

Samling sal K262, Fysikum

Förmiddagen

  • Introduktion till naturvetenskapernas karaktär (se frågorna ovan) och exempel på aktiviteter att använda i undervisningen
  • Introduktion till berättande i Fysik/NO-undervisningen

Lunch (12-13)


Eftermiddagen

  • Exempel på fysikhistoriska berättelser och diskussioner kring vad man kan diskutera med elever med utgångspunkt i berättelserna.
  • Prova på berättande i små grupper.
  • Diskussion och feedback.
  • Uppföljning i helgrupp.

Mellan dag 1 och dag 2:

Deltagarna provar att berätta en av berättelserna i sitt eget klassrum.

Personal från Nationellt resurscentrum för fysik kommer att vilja besöka och ljudinspela i några klassrum, samt intervjua elever i forsknings och utvecklingssyfte. Markera på anmälningsblanketten om du som kan tänka dig att delta i detta och bidra med att samla in samtycke från vårdnadshavare till eleverna (förtryckt blankett får du av oss).

Dag 2: 13 november (ca 9-17)

Förmiddagen

Deltagare delar med sig och utbyter erfarenheter av att ha testat att använda en av berättelserna i sitt klassrum (vi kommer att vilja spela in detta samtal i forskningssyfte).

Eftermiddagen

Du får möjlighet att berätta din berättelse och få feedback av kursens lärare och av övriga deltagare.

Plats:

Fysikum, Lunds universitet

Anmälan är stängd

(Meddelande har skickats till de som har anmält sig på google-blankett.)

Pris 500 kr, inkl. moms, lunch och fika.

Max 20 deltagare. Om vi får in fler anmälningar kommer vi att i första hand ta emot dem som är beredda att ta emot besök på skolan. Besked om deltagande lämnas senast 11 september till dem som anmält sig 7 september.

Poster för utskrift: Klicka på bilden