lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Verktyg för beräkningar, simuleringar, visualiseringar mm

Tracker

Algodoo

  • Lekfullt verktyg, för seriösa fysikberäkningar och med många lektionsplaneringar.

Phet

  • Phet för lärare - en stor samling simuleringar (gratis) inom naturvetenskap och teknik.

GNU Octave

Matematikundervisning för den digitala generationen - från NCM, presenterar bl.a.

Augmented reality

I projektet Science Center to Go används Augmented reality för att visa det osynliga.