lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ljusets år 2015

 

2015 har utsetts av UNESCO till Ljusets år. Se http://www.light2015.org/ och även http://www.eps.org/light2015 och http://www.magic-of-light.org/iyl2015/.

Fler rapporter

Den 13 augusti hölls ett inledande ett möte tillsammans med bl.a. Fysikersamfundet, Optiksällskapet, Belysningsbranschen, PhotonicSweden, för att diskutera hur vi kan fira Ljus-året 2015 med aktiviteter riktade mot skolor. (Se minnesanteckningar från mötet.)

PhotonicSweden, genom Petra Bindig, bjuder in till en träff 16 september för att diskutera vidare, och även aktiviteter riktade mot allmänheten.

Några exempel på experiment och undersökningar om ljus.