lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

IYPT - International Young Physicists Tournament

Nätverk för samarbete mellan gymnasium och universitetsfysiker

Gymnasiearbetet ger elever en möjlighet att komma i kontakt med forskning och forskare och varje år presenterar många duktiga elever sina arbeten i samband med t ex Utställningen Unga Forskare. Som fysiker och fysiklärare kan man inte undgå att notera att endast en mycket liten andel av projekten som ställs ut har anknytning till fysik. Att hitta bra projektideer som är både intressanta och lagom svåra kan vara en utmaning för lärare och även för fysiker som blir tillfrågade. Ett stöd i detta arbete kan vara de uppgifter som tas fram av IYPT - International Young Physicists' Tournament. 

Vi föreslår därför en satsning för att sprida kunskap kring IYPTs resurser och arbetssätt. IYPT är en internationell lagtävling i fysik; fysikdueller där gymnasister utmanar varandra att presentera sina undersökningar och slutsatser om ett av 17 problem som lagts ut sommaren före turneringen. Problemen är tillräckligt utmanande och öppna för att kunna ligga till grund för elevers gymnasiearbete, och samtidigt krävande på ett sätt som gör det naturligt att etablera kontakt med universitetsfysiker som finns med som bollplank, både för gymnasieeleverna och för deras handledare. Under de senaste åren har den svenska uttagningstävlingen genomförts vid Malmö Borgarskola, och de 5-personerslag som tagits ut har fått goda placeringar i den internationella turneringen. Information om tävlingen skickas ut till gymnasieskolor tillsammans med information om Wallenbergs fysiktävling. 

Vid Fysikbromötet i Göteborg 12-13 oktober 2011 var nätverk kring projektarbete ett av områdena för gruppdiskussioner, och olika former för att gå vidare togs upp. Efter mötet har diskussionerna fortsatt mellan Anne-Sofie Mårtensson, ordförande i Fysikersamfundets undervisningssektion, Ann-Marie Pendrill, föreståndare Nationellt Resurscentrum för Fysik, Lassana Ouattara, NRCF och Kim Freimann, Malmö Borgarskola och även i Fysikersamfundets styrelse den 21 oktober. Dessa diskussioner har lett fram till följande förslag och medel har beviljats av Skolverket för att finansiera omkostnader för ett antal deltagare. Kontakta någon av oss om du är intresserad. 

  • Uppbyggnad av ett nätverk av kontaktpersoner vid lärosäten med fysikforskning, en kontaktperson per lärosäte. NRCF kontaktar universitetens deltagare i Fysikbromötet och styrelseledamöter i Fysikersamfundet för att identifiera lämpliga personer. Dessa personer har och vidareutveckar kontakter med intresserade gymnasielärare i regionen. 
  • Under 2012 byggs samarbetet upp så att nätverket får möjlighet att närmare bekanta sig med IYPT- problemen, arbetssättet och även själva tävlingsformen. Kontaktpersoner och gymnasielärare träffas i samband med uttagningen i Malmö i 11 februari 2012. Vi föreslår ett möte med övernattning för att efter tävlingen tillsammans kunna diskutera upplevelser, reflektioner och konkreta samarbetsformer. 
  • Kontaktpersonerna på universiteten träffas under detta uppbyggnadsår ytterligare två gånger: I juni i samband träningslägret för det svenska laget och någon gång i augusti när nästa läsårs uppgifter lagts ut. 

Inför 2013 års tävling väljs en nationellt sammansatt jury med representanter för Fysikersamfundet, NRCF, Borgarskolan och ytterligare ett par lärare och forskare ur nätverket. Under 2013 räknar vi med att nätverket träffas i augusti när följande läsårs problem lagts ut.

Nätverksträff 21 augusti 2012

9.30 Fika
10.00 Fysikduell: Felicia och Jakob presenterar ett av problemen från 2012
10.30 Rapport från Bad Salgau
11.00 Årets uppgifter,
3 Peter, 4 Lars, 14 Stefan
12.00 Lunch
13.00 Uppgifter, forts
7 Anne-Sofie, 15 Felicia, 16 Lars, 2 Jakob
ev. 10 Stefan, 12 Anne-Sofie,13 Lars
15.00 Kaffe, frukt, avslutande diskussion
Ansökningar för fortsatt verksamhet
16.00 Slut