lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Att arbeta med klimatfrågor i skolan

Alltid lika aktuellt!

Klimatfrågor anknyter på många olika sätt till lärandemålen i grundskolans årskurs 9 och i gymnasiets ämnesplaner, både inom fysik och andra ämnen.

21 maj 2014 anordnar KVA, i samarbete med Skolverket en inspirationsdag i Lund (se program), följt av en workshop med exkursion 22 maj. I anslutning till inspirationsdagen uppdaterar vi och kompletterar NRCFs material om klimatfrågor i undervisningen.