lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Material från 2011

Förberedelser - faktablad

Länderna/organisationerna måste sätta sig in i fakta och lösa uppgifterna i faktabladen (pdf-filer). Länkarna nedan pekar på preliminära dokument (.doc).

Målet är att varje enskild delegation kommer fram till vilka resurser och intressen landet/organisationen de representerar bör ta hänsyn till i förhandlingarna, och utvecklar argument för sitt land/organisation och hittar fakta som grund för sina argument.

Före toppmötesförhandlingarna deltar sedan varje delegation i bilaterala förhandlingar med en delegation från ett annat land/organisation. Detta kan göras inom klassen, tillsammans med en annan klass på skolan - eller tillsammans med en klass i ett annat nordiskt land med hjälp av internet.