lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bilaterala förhandlingar (kan uteslutas)

Som del av förberedelserna till förhandlingarna skall parterna förhandla två och två (bilateralt) om varsin fråga.

Denna uppgift kan lösas interaktivt. Läraren upprättar kontakt med en annan klass i ett av de nordiska länderna och kommer överens om en tidpunkt för bilaterala förhandlingar. Eleverna kopplas upp via Skype e.d. och förhandlar med en grupp från den andra klassen. Se tips för nordiskt samabete för mer information. Uppgiften kan också lösas lokalt i klassen.

Oljeindustrin och Maldiverna

Industriländer bör, enligt FN, skära ned sina utsläpp med 25-40 % före år 2020 för att begränsa temperaturökningen till högst 2°C. Hur mycket tycker ni att industriländerna bör skära ned fram till år 2020?

 • Mer än 40 % av sina utsläpp
 • 25-40 % av sina utsläpp
 • Mindre än 25 % av sina utsläpp
 • Bör inte ha några krav på nedskärningar av utsläpp

USA och Kina

Övergångsländer har mycket lägre utsläpp än industriländerna per invånare. Eftersom länderna är så stora är utsläppen ändå väsentliga och står för en stor del av ökningen av de globala utsläppen. Vilka krav bör gälla för dessa länder?

 • Bör skära ned utsläppen med samma procentsats som i-länder
 • Bör ha gränser för utsläpp på samma sätt som i-land, men inte lika hårda
 • Bör inte ha några krav på nedskärningar av utsläpp

Moçambique och Greenpeace

Utvecklingsländer har låga utsläpp av växthusgaser. De flesta utvecklingsländer önskar ökad ekonomisk tillväxt. Detta kräver användning av energi, vilket ofta leder till ökade utsläpp. Hur skall dessa länder bidra till målet om globalt minskade utsläpp?

 • Bör ha gränser för utsläpp, men inte lika hårda som för industri- och övergångsländer
 • Bör ha gränser för utsläpp, men bara om de rika länderna bidrar ekonomiskt för att begränsa utsläppen
 • Bör inte ha några krav på nedskärningar av utsläpp

Brasilien och Sverige

Teknologi för att producera förnybar energi eller för att rena utsläpp från energiproduktionen är viktigt för att reducera utsläppen av växthusgaser. Sådan teknologi kallas ofta ”grön” teknologi och utvecklas först och främst i industriländer. Fattiga länder har ofte inte råd att utveckla eller köpa grön teknologi. Hur kan vi verka för att fattiga länder ska få tillgång till grön teknologi?

 • Alla länder har själva ansvar för att skaffa grön teknologi – det finns därför inte något behov av att inkludera detta i ett klimatavtal
 • Industriländerna bör dela med sig och/eller finansiera grön teknologi i övergångs- och utvecklingsländer
 • Industriländer bör dela med sig och/eller finansiera grön teknologi i utvecklingsländer