lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bilaga

Bilaga 1 – Lärartips för ”bilaterala förhandlingar” on-line

Det finns många sätt att hitta samarbetsklasser. Kanske har din klass eller skola redan en vänskapsklass eller vänort som ni kan få kontakt med. Fråga eventuellt en kollega som har erfarenhet av internationella projekt.

Så hittar du en klass att samarbeta med.

Det finns många möjligheter att söka samarbetspartners via olika databaser på Internet. Nedan beskrivs två webb-platser där du bör kunna hitta en samarbetspartner

eTwinning

eTwinning är ett europeiskt nätverk för lärare, där man kan hitta samarbetspartners för klass-samarbeten. På eTwinningportalen kan du både hitta samarbetspartners och upprätta virtuella arbetsrum för dina samarbetsprojekt, så kallade ”Twinspaces”.

För Klimattoppmöte i skolen – online kan klassamarbetet ske antingen via gratis onlineverktyg som Skype, Messenger eller Google Talk - och eventuellt i ett Twinspace. Som lärare kan du också nöja dig med att bara skapa den inledande kontakten via eTwinning och sköta resten av kontakterna på mail eller t.ex. Skype.

Gå in på www.etwinning.net och skapa en profil. Om du är osäker på hur det fungerar så har alla nordiska länder olika supportsider för etwinning. Du hittar sidorna här:

När du har registrerat dig, kan du leta efter projektpartner under fliken ”Hitta etwinnere”. Här kan du göra en sökning efter andra lärare som söker efter samarbetspartner. Bilden nedan visar t.ex. en sökning efter lärare i Sverige.

Mer detaljerade instruktioner om hur man hittar samarbetspartners och tips om hur man förbereder kommunikationen med den andra klassen: (.doc) (.pdf)