lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Förberedelser

Faktablad

Länderna/organisationerna måste sätta sig in i fakta och lösa uppgifterna i faktabladen:

Målet är att varje enskild delegation kommer fram till vilka resurser och intressen landet/organisationen de representerar bör ta hänsyn till i förhandlingarna, och utvecklar argument för sitt land/organisation och hittar fakta som grund för sina argument.

Före toppmötesförhandlingarna deltar sedan varje delegation i bilaterala förhandlingar med en delegation från ett annat land/organisation. Detta kan göras inom klassen, tillsammans med en annan klass på skolan - eller tillsammans med en klass i ett annat nordiskt land med hjälp av internet.

(Blad från 2011)

 

 

Användbara länkar

Se en samling av länkar till information om länderna och om klimat, klimatförhandlingar och energi.