lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Klimat-ABC

I denna presentation får delegaterna information om global uppvärmning och internationella klimatförhandlingar. Presentationen innehåller också en instruktion om hur resten av upplägget går till

Innan presentationen visas skall klassen delas upp i grupper som representerar land och organisationer (se fördelningen nedan)

  • Klimat-ABC:Powerpoint presentation, med anteckningar (.pptx)

Lektionsplanering, med förutsättningar och mål.

Lärarhandledning, instruktioner för genomförande av bilaterala förhandlingarna on-line och länkar

Se också det norska presentationsmaterialet 2012

Svenska presentationer från 2011

Powerpoint-presentation (.pptx) (.ppt)  (flash, med ljud)