lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Genomförande och mål

Klimattoppmöte i skolan kan bidra till att uppfylla lärandemål i samhällskunskap, naturvetenskap, teknik, svenska och engelska och kan genomföras inom ett ämne eller som ett samarbete mellan flera ämnen. Upplägget förklaras steg för steg i lärarhandledningen och kan genomföras på omkring 5-6 lektionstimmar.


Timme

Aktivitet

Praktisk

1

ABC om klimat och klimatförhandlinger

Plenum: Dela in i grupper, se på presentationen

2

Förberedelser

Grupper: Lös uppgifter och förbered inlägg. Eleverna måste ha tillgång til Internet.

3

4

Förhandlingar

Plenum: Debattera fyra frågor

5

Tag fram en klimatrekommendation

Plenum: Eleverna går ut ur rollerna och representerar sig själva

Om klassen önskar utvidga upplägget finns det tilläggsfrågor som man kan välja att inkludera i förhandlingarna.

Mål

Förutsättningar för genomförande:

  • Eleverna bör känna till begreppet ”global oppvärmning”
  • Eleverna måste ha tillgång till Internet under förberedelserna.

Efter att ha genomfört Klimattoppmöte i skolan kommer eleverna att ha reflexterat över följande frågor:

Global oppvärmning

  • Vad är det?
  • Vilken effekt har det på olika länder??
  • Vad kan olika länder göra för att reducera utsläppen av växthusgaser?

Globala klimaförhandlingar

  • Vilka är de viktigaste dilemmorna i de globala förhandlingarna?
  • Vilka intressekonflikter finns mellan olika typer av länder (fattiga/rika)?
  • Vad är klimatförhandlingar och hur går de till?