lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Undervisningsmaterial

Barn och klimat: Utbildningsmaterial, inklusive FN-rollspel om klimat

Klimatgreppet - en skolskenshistoria (från Teknikens Hus m.fl)

Viten.no har ett material om Global opvarming

Nordic MUN (Model United Nations)

Teachers COP15 - i anslutning till toppmötet i Köpenhamn

Teaching about Global Climate Change (Association of American Geographers)

ClimateChangeEducation.org

Explaing Climate Change (IUPAC, i anslutning till kemins år 2011)

ACCENT - EU-projekt där bl.a. Teknikens hus medverkar

Inspirationsdag om klimat i Luleå 17 maj (SSF+KVA+Skolverket) - och material från dagen.

Teaching Climate Change: Lessons from the past( SERC Science Education Resource Center, Carleton)